Miloslav Troup
Ilustroval jsem Rukopisy
1961

Nové knihy  Ročník 2., číslo 38 (21.9.1961), strana 4:
Ilustroval jsem Rukopisy

V těchto dnech vycházejí ve Státním nakladatelství krásné literatury a umění Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský v básnickém zpracování Kamila Bednáře a s ilustracemi Miloslava Troupa. Požádali jsme ilustrátora, aby nám napsal několik slov o své práci na této knížce.

S rozhodnutím vytvořit ilustrační doprovod k novému vydání Rukopisů Královédvorského a Zelenohorského vyvstal mi velký a závažný úkol.
Nejprve bylo nutno zcela splynout s atmosférou doby navozenou dílem. Vůně poesie mě přenášela do časů, které nám zanechali jen sporé výtvarné doklady.
Ilustrační umění Mánesovo a Alšovo se svého času stavělo záměrně po bok buditelských snah, které burcovaly národ ze smrtelného spánku.
Naplněním tohoto úkolu potichly rovněž vášnivé spory o "pravosti či nepravosti Rukopisů"; zůstává literární klenot čiré krásy, strhující básnická vidění hrdinských bojů, líbezného a výsostně slovanského zpěvu milostného, tiché krásy přírody mně postupně krystalizovala v představy výtvarné.
Nyní bylo nutno zvolit ztvárnění a techniku, které by co nejplněji odpovídaly výtvarnému přepisu literární předlohy. Nové básnické zpracování vyžadovalo rovněž současný projev výtvarný, který by odkryl a obnažil čistou krásu, zastřenou nánosem romantismu.
Sílu hrdinských zpěvů jsem vyjádřil způsobem malby na zdi, čistotu a třpyt malbou pod sklem. Použití starých materiálů, avšak moderní výtvarné pojetí.
Do vyplynuvší barevné škály bylo nutno znovu vzkřísit staroslavnou zlatou. I ji bylo nejprve nutno očistit od pseudoromantické kýčovitosti a vrátit jí původní ryzost a sílu.
Počáteční rozpaky a nechuť tiskařských odborníků, kteří se obávali nezvyklých technických problémů, se brzo proměnily v nadšenou spolupráci a touhu znovu prokázat mistrovství české polygrafie, což se jim dokonale podařilo.
Za to vám, milí pracovníci děčínské Severografie, mé přátelství a dík.
Básníku Kamile Bednáři, znovu vzpomínám na tvé nadšení, horečnou i trpělivou práci, na naše hovory nad rozpracovaným dílem, na tvůj neutuchající zájem o vše, co spoludotvářelo tuto knihu, kterou jsi oděl do nového a skvělého básnického roucha. Přijmi mé upřímné blahopřání.
Miloslav Troup

Nové knihy (číslo 41. - 12.10.1961) - knihy expedované v 42. expedičním týdnu - Krásná literatura:
Rukopis královédvorský a zelenohorský
SNKLU, přebásnil Kamil Bednář, ilustroval Miloslav Troup, 3.700 výt., 128 str., váz. 24 Kčs.
Nové vydání významného básnického díla českého obrození, které se stalo bohatým inspiračním zdrojem českého umění. Moderní překlad umožňuje, aby se tento pozoruhodný literární výtvor mohl proměnit opět v živé, platné a čtené umělecké dílo.

Nové knihy
Týdeník sdružení československých nakladatelství a knižního obchodu. 1961.

Národní knihovna ČR  [sign. 54A2416]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná