333 - literární revue
Česká televize
2000
Počátkem června vysílala Česká televize pořad Třistatřicettři - literární revue, který připravují a uvádějí Jan Schmid a Jan Lukeš. Tentokrát si pozvali jako hosta pořadu herce Studia Ypsilon Petra Vacka. Společně velmi trapným a zavrženíhodným způsobem pošpinili památku Václava Hanky před jeho hrobem na Vyšehradě. Pro ty, kdo pořad neviděli, jsem přepsal záznam pořadu. Doslovné citace účastníků pořadu jsou v uvozovkách.

Jan Lukeš:  "Ale já bych Vám řekl něco z Prahy, když jsme na Vyšehradě:

Ha ty naše Slunce,
Vyšegrade tvrd."
Jan Schmid:  "No cosi povědomého mi ..., no ..., ne neznám ..."
Jan Lukeš:  "No to je tak zvaná Píseň vyšehradská, objevil ji v roce 1816 Josef Linda, přítel Václava Hanky. Jsou to ti dva falsátoři Rukopisu Královédvorského a Zelenohorského ..."
Jan Schmid:  "Jo Rukopisy, takže vy chcete říct, že Praha je něco mezi čím a čím?
Jan Lukeš:  "Realitou a iluzí, a skutečností a falší ..."
Jan Schmid:  "... a pravdou a falší, ale pak ji nebudeme tak hanět; já myslím, přidržme se trošku té skutečnosti ..."
Jan Lukeš:  "Ano, to by bylo nejlepší ..."
Jan Schmid:  "Pojďme se podívat na hřbitov."
Kamera snímá vstupní bránu na vyšehradský hřbitov s nápisem  PAX  VOBIS.
Moderátoři pořadu a jejich host stojí před hrobem Václava Hanky.

Jan Schmid:  "No pánové, vidíte? Vidíte?
Já Vám přečtu:
Národy nehasnou,
Dokud jazyk žije."
Jan Lukeš:  "A víte, že tenhle ten hrob Václava Hanky byl prvním hrobem na Slavíně?"
Jan Schmid:  "No to nevím. Ale je veliký."
Petr Vacek:  "No veliký to je. Ten tam bude celej."
Jan Lukeš:  "Je tam vopravdu celej."
Vysíláno v úterý 6. června 2000 ve 21:50 (čt 2), repríza ve čtvrtek 8. června ve 2:00 a v neděli 11. června v 11:30.  Režie: Josef Platz
©  Česká televize
Česká společnost rukopisná
uctila památku Václava Hanky v sobotu 10. června 2000
položením kytice na hrob v den jeho 209. výročí narození.