333 - literární revue
Česká televize
2008
V polovině ledna vysílala Česká televize pořad Třistatřicettři - literární revue, který připravují a uvádějí Jan Schmid a Jan Lukeš. Tentokrát si zvolili téma "Písmo a knihy rukopisné" a osm minut věnovali Rukopisu královédvorskému. Pro ty, kdo pořad neviděli a nemají přístup k internetu, jsem tuto rkp. část přepsal ze záznamu.
R U K O P I S Y

Jan Schmid (Sch):  "Tak když si beru kabát, kam že to jedeme?"
Jan Lukeš (Lu):  "No, když mluvíme o rukopisech, tak za Rukopisem královédvorským, čili do Dvora Králové nad Labem."
Sch:  "Já si to vždycky pletu, do Hradce Králové jel bych, nebo kdo ví kam - nad Labem."

Kamera zabírá náměstí TGM (dříve Zábojovo) v DKnL.
Lu:  "No a jsme tady; to je pěkná řada domů krásná. Hotel Centrál, městská spořitelna."
Sch:  "To všechno pohromadě, dům z roku 1572 a kde jsme?"
Lu:  "No, kde jsme?"
Sch + Lu:  "Dvůr - Králové - nad - Labem."
Pan Lukeš listuje v knize Rukopis králodvorský s ilustracemi Josefa Mánesa.
Lu:  "Tak tady svědek čtrnáctiletej, kterej tady byl při tom nálezu a ten tady vypověděl po letech: Nadzmíněné sklepení nalézá se dole ve věži chrámové - takže to bude někde tady."
Sch:  "Tady bude asi vchod, když je to ve věži. A co vzpomíná?"
Lu:  "Tady vzpomíná, když to sejmuli z té skříně, tak Váceslav Hanka prohlížel jej na kruchtě a s veselou tváří pravil - teď již vím, co to bude. No nezdá se Vám, že se usvědčil sám?"
Sch:  "No určitě."
Lu:  "Ale podívejte se" - listuje v knize s ilustracemi - "když se podíváme, jak ilustroval Rukopisy Josef Mánes, tak je vidět, že přece jenom ty Rukopisy, i když falešný, tak to byla velká inspirace."
Sch:  "Hlavně měly smysl."
Oba se dívají na ceduli na věži kostela sv. Jana Křtitele.
Sch + Lu:  "Léta Páně 1817 na den svaté Ludmily - a teď to není čitelný - objeven jest v této věži Václavem Hankou Rukopis Králodvorský."
Lu:  "A pan farář nás tam zavede."
Sch:  "Pojďte s námi."

Rukopisná kobka.

Jan Czekala (Cz):  "A jsme v kobce, na místě, které je hojně navštěvováno. Tady údajně měl najít pan Václav Hanka slavný Královédvorský rukopis."
Lu:  "Tady v té skříni, která je před námi." - Ukazuje fotografii. - "Takhle to vypadalo před pětatřiceti lety."
Sch:  "To jste tady byl?"
Lu:  "To jsem byl na tomto místě. Ta skříň je stejná."
Cz:  "Podlaha je stejná, jen jsme ji dali teď vyčistit. Oni se šli podívat na Žižkovy střely, nějaké šipky a najednou jim z toho vypadly nějaké listiny zaprášené."
Lu:  "Tady spadly se shora z té skříně."
Cz:  "Hanka se na to podíval a už to bylo objeveno - něco nového."
Lu:  "Dokonce svědek - čtrnáctiletý chlapec - říkal, že s úsměvem odsud odcházel, že to je ono."
Cz:  "Že to je ono."
Sch:  "A víte, že já bych tomu docela rád věřil? Sám za sebe."
Cz:  "Já když jsem začal působit tady v Čechách, neučil jsem se češtině, tak se omlouvám. Jsem tady šestým rokem. Můj profesor, který mě celých deset dní snažil přizpůsobit v češtině, mi říkal, že ten Rukopis je falsifikát, ale když já jdu pracovat do Dvora Králové, tak bych neměl o tom vůbec nic vzpomínat, že to není opravdový rukopis. A já když jsem přijel, tak jsem se přišel podívat a řekl jsem si - přece jenom, i když to je falsifikát - tak je to pravda."
Kamera snímá tabulku v kobce:
Léta páně 1817 na den sv. Ludmily,
objeven jest na tomto místě,
panem Váceslavem Hankou
Rukopis Králodvorský.
Cz:  "Jako Polák si pamatuji, když jsem se učil dějiny polské, to bylo nějak stejné, protože ta germanizace tlačila lidi všude."
Lu:  "Všichni Slovani si hledali svoje kořeny."
Cz:  "Potřebovali nějaké hrdinství. Potřebovali nějaké postavy, které by jim uvědomili kdo jsme. Biskup vždycky říkal Co jsme? Nejenom Kdo jsme? My můžeme říct, že všichni patříme Keltům. A to asi tehdy toho mladého kluka Hanku zajímalo."
Lu:  "Když po hrdinech nezůstaly stopy, tak si je vymyslel."
Cz:  "Vymyslel si Záboje asi, nebo nevymyslel. Tam je krásná lyrika v těch pověstech, krásná příroda. My jsme to vždycky obdivovali, že Češi mají rádi přírodu. Teď řeknu" - šeptá - "Češi nemají tak rádi Boha jako přírodu."
Kamera snímá knihu - komiks Šifra mistra Hanky.
Lu:  "Tady jsem s sebou vzal tento komiks - Šifra mistra Hanky - to teď vyšlo a je to inspirováno Rukopisem královédvorským."
Cz:  "No koho to tak mohlo inspirovat? Je to úplně moderní."
Lu:  "To je z toho Jaroslava ze Šternberka"
Kamera snímá výstavu v Městském muzeu ve Dvoře Králové.
Lu:  "Autoři studovali materiály u Vás v muzeu."
Šárka Hulíková (Hu):  "Autoři tady několikrát byli. Studovali, my jsme ze začátku nevěděli - co a proč studují. Výsledek držíte v ruce."
Lu:  "A vy věříte sama v pravost Rukopisů?"
Hu:  "My všichni ve Dvoře Králové nad Labem věříme v pravost Rukopisů."
Kamera snímá písmo dopisu Václava Hanky a stránku z RK.
Lu:  "Když porovnáme písmo dopisu Václava Hanky, dají se najít nějaké shodné rysy toho písma?"
Hu:  "Shody nenajdete, protože každé to písmo je z jiného historického období. Pokud se opravdu jedná o falsum, tak je to tak profesně dobře uděláno. Nikde není psáno, že ho dělal sám Václav Hanka."
Sch:  "Jak to že Královédvorský a Králodvorský?"
Hu:  "Správně je Královédvorský, protože jsme Dvůr Králové a ne Dvůr Krále. My jsme věnné město královen."
Lu:  "Tady ten konvolut tlustej, to je co?"
Hu:  "To je dobovým názvem Polyglotta. Na knížce je zajímavé, že je to překlad do několika jazyků. V tomto případě je to do dvanácti jazyků."
Lu:  "To není několika, to je dost."
Sch:  "To je lež přeložená do mnoha jazyků."
Lu:  "Rukopis přestoupil daleko za hranice."
Hu:  "Rukopis byl mnohokrát vydáván, většinou do slovanských jazyků - do polštiny, srbštiny. Zajímavé je, že první vydání 1819 bylo přeloženo do němčiny."
Lu:  "No vida, to byla obhajoba před německým živlem - naší kulturnosti."
Hu:  "Taky odpůrci Hanky říkají, že celé dílo vzešlo z tohoto impulsu."
Kamera zabírá malé ilustrované vydání RK.
Hu:  "Tohle je první ilustrované vydání Rukopisů."
Lu:  "A kdo je autorem ilustrací?"
Hu:  "Autorem ilustrací je Josef Scheiwl."
Sch:  "Nějak si nevybavuji - neznám ho."
Hu:  "Nebýt Rukopisů, nebylo by ovlivnění Smetany, Jiráska a dalších tvůrců."
Lu:  "Falsa vstoupila do historie a už se stala realitou."
Hu:  "Jestli chodíte na Vyšehrad - krásné sochy co tam vidíte, všechno je ovlivněno Hankou."
Lu:  "Tady ve městě také máte sochu."
Hu:  "Viděli jste naši sochu Záboje - byl odhalen při čtyřicátém výročí nalezení RK. Je to dílo sochařů - bratrů Wagnerů. Dnes opět zdobí náměstí."
Kamera snímá sochu Záboje s kašnou na náměstí v DKnL.
Hu:  "Teď jsme slavili 190. výročí nálezu RK, je to významné jubileum. Zapojilo se do oslav celé město. Měli jsme tu na návštěvě Českou společnost rukopisnou, která měla celou sérii přednášek. Tam královédvorákům, kteří ne zcela věřili v pravost RK, tak nám zcela jasně vysvětlila - že Rukopisy jsou pravé."


333 - literární revue
Česká televize, program čt2 - vysíláno v sobotu 12. ledna 2008. 101. pořad cyklu, tentokrát na téma "Písmo a knihy rukopisné". Moderátoři: Jan Lukeš a Jan Schmid. Režie: Josef Platz. Délka pořadu 56 minut. Část věnovaná Rukopisům (čas od 29:40 do 38:10), hosté: farář Jan Czekala a ředitelka Městského muzea v DKnL Šárka Hulíková.

Záznam pořadu je na internetu.


©  Česká televize