T Ý D E N
zpravodajský časopis
Praha 2000

Číslo 52/53  (18. prosince 2000)  Příloha:
101 příběhů tisíciletí
Josef Landergott

Strana XVI:  10 podvodů milenia

Rukopis královédvorský a zelenohorský
Málokterý podvrh ovlivnil natolik soudobou kulturu jako oba české Rukopisy, které vypovídají o povaze historizujícího romantismu i rodícího se nacionalismu. První z Rukopisů "objevil" roku 1817 obrozenec Václav Hanka, druhý byl anonymně doručen do (Národního) Musea o rok později. Oba dokládaly kulturnost středověké české společnosti a stavěly ji na roveň s vyspělými národy. Přestože na jejich pravost přísahaly autority jako Jungmann či Palacký, objevovali se pochybovači (Dobrovský, Šembera). V dobách obrození Rukopisy podpořily zdánlivě marné snahy hrstky obrozenců, později ovlivnily umění, literaturu i vědu (Mánes, Smetana, Zeyer, Palacký, Šafařík). Vážné pochybnosti o pravosti vznesli až moderní vědci (Gebauer, Goll, Masaryk) roku 1886. Za zručné padělatele bývají považováni "nálezce" Hanka a básník Linda.


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná