VĚDA a ŽIVOT
Měsíčník šířící poznání vědecké práce a jejích výsledků

Věda a život   Ročník III., 1936-37

Jindřich Šebánek: "Rukopisy" po stránce paleografické
      Číslo 3 (20.12.1936), s. 116-126

Ura-Linda-kronika (s.135-137)

František Trávníček: "Rukopisy" po stránce jazykové
      Číslo 4, s. 158-162; číslo 5, s. 196-204

Rudolf Holinka: "Rukopisy" po stránce historické
      Číslo 7, s. 306-310; číslo 8, s. 343-354

Eugen Dostál: "Rukopisy" v českém výtvarném umění
      Číslo 10, s. 439-450

Věda a život   Ročník IV., 1937-38

František Schacherl: "Rukopisy" po stránce chemické
      Číslo 4, s. 136-141; číslo 5, s. 184-196

Jan Blahoslav Čapek: "Rukopisy" s hlediska literárně historického
      Číslo 9, s. 350-357

Věda a život   Ročník VI., 1939-40

Josef Skutil: "Rukopisy" a archeologie
      Číslo 3, s. 108-113

Věda a život   Ročník XII., 1945-46

Poslední bitva o Rukopisy (s. 380)


Věda a život
Měsíčník o 48 stranách. Nakladatel Fr. Borový v Praze II., Národní tř. 18. Tiskem Akciové moravské knihtiskárny Polygrafie v Brně. Formát 24 x 17 cm.

Moravská zemská knihovna Brno   [sign. 1994-136811]
Národní knihovna v Praze   [sign. 54 E 20988]


Věda a život   Ročník 5., 1958

Ferdinand Strejček: Josef Král a Rukopisy
      Číslo 7, s. 386-388


Věda a život
Revue moderního čtenáře. Vydává Společnost pro šíření politických a vědeckých znalostí. Nakladatelství ORBIS v Praze. Formát 25 x 17,5 cm.

Národní knihovna v Praze   [sign. 54 C 9244]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná