Jan Vrzalík
Marný boj a přece něco?
Akta a komentáře k soudnímu procesu o svobodu vědecké práce.
(rukopis, nedatováno)

O b s a h:
  1. Prolomené ticho  (8 s.)
  2. Vlastenecká stupidnost  (5 s.)
  3. Rukopisný spor před soudem  (9 s.)
  4. Významný zlom v soudním řízení  (11 s.)
  5. Prof. Dr. Josef Janko jde na pomoc Dr. A. M. Píšovi  (7 s.)
Příloha č. I:  Krajskému soudu trestnímu v Praze
Příloha č. II:  Slavný Krajský soud trestní v Praze
  6. Posudky a odpovědi  (99 s.)
  7. Dva dny dramatického souboje o pravost RKZ před pankráckým soudem  (43 s.)
(Podle stenografických záznamů a s použitím soudních protokolů sestavil Ladislav Matoušek.)
  8. Naděje, jež se nesplnily  (18 s.)
  9. Calumniare audacter...!  (23 s.)
10. Poslední organizované tažení proti Rukopisům a jeho truchlivé konce  (18 s.)
11. Rozsudek a zmateční stížnost  (20 s.)
12. Jménem republiky  (16 s.)
13. Proces pokračuje  (2 s.)
14. Všední konec nevšedního sporu  (3 s.)
15. Cesta do ciziny  (20 s.)
16. Marný pokus o úřední rehabilitaci Rukopisů  (16 s.)
17. Malinké Thermopyly  (9 s.)

Mareš 1917  (12 s.)
Duchcov 1935  (56 s.)

Celkem 382 strojopisných stran.

Literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná