Starobylá  Skládánie.
Památka XIII. a XIV. wěku z naywzácněgšjch rukopisów.
1818
Wysoce Učenému Jozefovi Jungmannowi, Swobodných Uměnj a Mudrctwj Doktoru,
Professoru Retoriky na král. akademickém Gymnazium w Praze na Starém Městě,
přjteli sobě laskawě nakloněnému.

P ř e d m l u w a.

strana VI a VII:

... Předewšjm také nebude zde nepřjhodno oznámiti, že sem i gá na podzim w Králowé Dwoře nad Labem přewzácný neystaršj Rukopis šastně prachu a molům wychwátil, a geg co neydřjwe ozdobně wydám. -

strana X až XII:

     Přjklad ortografie z rukopisu
            Králodworského:
Ai ta kniez wzie prapor wmocnu ruku zamnu zamnu chrabro napolani napolani wrahi nasich zemi hrrnusesie zaniem osm wladik swladikami trsiesta polsta voinow voinow prsieudatnich tamo kdie bie mnostuie polan rozualeno wessnie Nawrsie kdie stachu pokrai lesa aiwsia praha mlcie viutrsniem spani wltauasie kursie wraniei parsie zaprahusie promodruiu wrrsi zawrchi wzchod sedi proiasniuie shori dolow ticho wsie tichunko wtichej praze chitro pokrichusie oruzie wsie krzni zahalichu Ide pastucha poserem iutrsie hlasa branu otworsiti wzhoru slise straze volanie pastusino otworsi mu branu prsieswltauu wznide pastirs namost hlasno trubi wzkoci kniez namost sedm wladik zaniem prokni cwala sewsiem sesuim ludem uderichu rani bubni hromne uirazichu zuuki trubi hluczne choruhui tu sbori namost wraziu uesmost otrsasasie pod iich dauem strach uderi u wsie upolani ai polene oruzie chuataiu ai wladiki sieczne rani seku polene tu skaciu siemotamo dauem trciu kubranie prsiekopi daledale prsied udatnu sieciu ai uicestuie iesti bohem dano wstane iedno slunce powsiem nebi wstane Jarmir nadwsiu zemiu opiet roznosisie radost powsiei praze roznosisie radost kolkol prahi rozletnusie radost powsiei zemi powsiei zemi ot radostnei prahi.

Starobylá Skládánie.
Památka XIII. a XIV. wěku z naywzácněgšjch rukopisów wydaná od Wáclawa Hanky. Djl druhý. W Praze 1818, u Bohumila Háze. Formát 14 x 8,5 cm. Počet stran (XLIII)+268.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná