Císařské králowské prywilegované
Pražské Nowiny.
Nro. 29
1818

Starowěký rukopis český.
Čestmír a Vlaslav.  (ukázka) 115


Ukázka tisku:
    Stojá hory w prawo
    stojá hory w lewo
    na gich na wrcholi na wysokey
    zjrá jasné slunéčko;
    horami zdě ot sud
    horami tam ot sud
    tahu woje bitwu w sobě nesu
    cti tamo k hradu na skále
    tamo kdě Kruwoj wězj Woimjr
    jeho lepu dceř
    jež zaje w hustě lese
    ... ... ...

    ... ... ...
    tamo na skálu na skále
    uzřeš krwáceti Kruwoj
    pod sekeru mestnu
    wznide Wojmir wblahodějne jutro
    se swu dceru lepotwornu
    i zře krwáceti wrah swoj Kruwoj.

Poznámka:
Linda uvedl příklad z Čestmíra na ukázku nalezeného Starowěkého rukopisu českého. Napsal: Dne 16. zářj lonského roku událo se našemu wlastency Čechům y druhým Slowanům wytečně známému Pánu W. Hankowi nalezti w městě Králowé Dwoře nad Labem dwanácte pergamentowých listků, odtržek něgaké knihy, na nichž k welikému podiwenj česky, ano weliká wýbornost psána. Na konci článku napsal: Nálezce P. Hanka hodlá pozůstalost tu wydati w tisku s připogeným ruským a německým přeloženjm, a zatjm milerád wšem Wlastencům okazuge starobylost tu, genž žádostiwi gsau gi widěti.


Císařské králowské prywilegované Pražské Nowiny. Nro. 29 W sobotu dne 11. dubna 1818. Formát 34,5 x 22,5 cm. Počet stran 4 (jedno číslo).

Knihovna Národního muzea v Praze - čítárna časopisů v Letohrádku (Stromovka).


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná