K R A S O Ř E Č N J K
aneb Zbjrka básnj k Deklamacj.
1823

KRASOŘEČNJK
z Rukop. Kralodworského
Ludiše a Lubor. 54 až 58
Jaroslaw. 128 až 139
Gelen. 183 až 184
Beneš Hermanow. 207 až 210

Poznámka:
V části první (obsahu vážného) Krasořečníka uveřejnil Simeon Karel Macháček čtyři písně Rukopisu královédvorského v novočeské úpravě.


Ukázky - strana 128:
        JAROSLAW.
    Zwěstugi wám powěst weleslawnau,
   O welikých půtkách, ljtých bogjch,
   Nastogte, i wes swůg um zbjreyte,
   Nastogte i na diwno wám sluchu.

    We wlasti, kde Olomauc wéwodj,
   Gesti tamo hora newysoká,
   Newysoká, Hosteynow gj gméno,
   Máti Božj diwy tamo twořj.

    Dlauho wlasti naše w mjře byly,
   Dlauho hognost mezi lidem kwětla:
   Než od wýchodu w zemjch bauře wstala,
   Wstala pro dceř tatarského chána,
   ... ... ...

strana 183:
      GELEN.
    Běháwal gelen po horách,
   Po wlasti poskakowal,
   Po horách, po dolinách
   Krásné parohy nosil;
   Krásnýma parohama
   Hustý les prorážel;
   Po lese skákáwal
   Hbitýma nohami.
   ... ... ...

KRASOŘEČNJK aneb Zbjrka básnj k Deklamacj.
Od Simeona Karla Macháčka. Djl prwnj. W Praze 1823. U Josefy wdowy Fetterlowé z Wildenbrunnu. Část prwnj (obsahu wážného), část druhá (obsahu žertowného). Formát 17,5 x 10 cm. Počet stran 392.

Národní knihovna v Praze - oddělení rukopisů a starých tisků  [sign. 54 F 284]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná