Wýbor z básnictwí českého.
CHESKIAN  ANTHOLOGY.
Translated by
John Bowring.
1832

CHESKIAN  ANTHOLOGY.
Titulní list. I
Preface. III-VI
To  Fr. Lad. Čelakowsky. VII-VIII
Poetical Literature of Bohemia.
Ha ty násse slunce. 9-11
Žežhulička. 13-14
Benesh Hermanow;
or, the Defeat of the Saxons.
15-19
Zuiestuiu uam poiuiest ueleslaunu. 19-33
Biehase ielen pohorach. 33-35
Pleie dieua konopie. 36
Vieie uietrsieczek. 37-38
Ide mamila naiahodi. 38-40
Achti rose, krasna rose! 40-41
Och wi lesi tmaui lesi. 41-42
King Wáclaw's song of love. 43-45
Waslaw Hanka.    (Born 1791.) 240-249

Poznámka:
Píseň Žežhulička je na straně 13 vytištěna česky podle vydání RK 1819 - v původním jazyce i v převodu do nové češtiny. Na straně 14 je anglický překlad J. Bowringa.


Wýbor z básnictwí českého.  CHESKIAN  ANTHOLOGY: being a History of the Poetical Literature of Bohemia, with translated specimens by John Bowring. London 1832. Rowland Hunter, St. Paul's Church-Yard. T. C. Hansard, Printer, Paternoster-row, London. Formát 16 x 10,5 cm. Počet stran VIII+270+IV.

Národní knihovna v Praze - oddělení rukopisů a starých tisků  [sign. 9 H 413]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná