RUKOPIS
KRALODWORSKÝ,

a giné wýtečněgšj národnj zpěwoprawné básně wěrně
w půwodnjm starém gazyku, též w obnoweném pro snadněgšj wyrozuměnj,
s připogenjm ukázek polského a krainského přeloženj.
W Praze 1835.

RUKOPIS  KRALODWORSKÝ
  strana
Titulní list. I
Připomenutj. III až X
Oldřich a Boleslaw. 1 až 3
Beneš Hermanow. 3 až 6
Jaroslaw. 6 až 17
Čestmjr a Wlaslaw. 18 až 27
Ludiše a Lubor. 27 až 32
Záboj, Slawoj, Ludiek. 32 až 41
Zbyhoň. 42 až 44
Kytice. 44 až 45
Jahody. 45 až 46
Jelen. 47 až 48
Róže. 48 až 49
Zezhulice. 49
Opuštiena. 49 až 50
Skřiwánek. 50 až 51
Sniem. 51
Libušin súd. 51 až 56
Pjseň pod Wyšehradem. 56
Pjseň Krále Wáclawa I. 57 až 58
W obnoweném gazyku.
Oldřich a Boleslaw. 59 až 61
Beneš Hermanow. 61 až 64
Jaroslaw. 64 až 75
Čestmjr a Wlaslaw. 76 až 85
Ludiše a Lubor. 85 až 90
Zábog, Slawog, Luděk. 90 až 99
Zbyhoň. 100 až 102
Kytička. 102 až 103
Gahody. 103 až 104
Gelen. 105 až 106
Růže. 106 až 107
Zezhulička. 107
Opuštěná. 107 až 108
Skřiwánek. 108 až 109
Sněm. 109
Libušin saud. 109 až 114
Pjseň pod Wyšehradem. 114
Pjseň Krále Wáclawa I. 115 až 116
Ukázka z přeloženj polského.
Turnieje. 117 až 122
Zbygoň. 122 až 124
Wianek. 125
Zazulka. 125 až 126
Opuszczona. 126
Skowronek. 127
Benesz Hermanow. 127 až 130
Ukázka přeloženj krainského.
Venez. 131
Sapushena. 131 až 132
Obgasněnj nepowědomých slow. 133 a 134
Fac-simile  (C. Hennig lithogr.) 135


RUKOPIS KRALODWORSKÝ,
a giné wýtečněgšj národnj zpěwoprawné básně wěrně w půwodnjm starém gazyku, též w obnoweném pro snadněgšj wyrozuměnj, s připogenjm ukázek polského a krainského přeloženj. Wydán od Wáclawa Hanky, rytjře řádu sw. Wlad. bibliothekáře Národnjho museum. W Praze 1835. Nákladem vydavatelovým. Formát 13 x 8 cm. Počet stran X+134+facsimile.

Knihovna České společnosti rukopisné - Perkova knihovna  [sign. P-022]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná