KRÓLODWORSKI
R E K O P I S.

Lucyan Siemienski.
Kraków 1836

Królodworski rekopis.
Titulní list. III
Przedslowie. V až XIX
I.  Spiewy Bohatyrskie.
  Předmluva Píseň Poznámky
Zabój - Slawój - Ludiek. 1 až 6 7 až 19 19 až 21
Czestmir i Wlaslaw. 22 až 26 27 až 38 38 až 39
Jaroslaw. 40 až 47 48 až 61 61 až 63
Bieniasz Hermanów. 64 až 66 67 až 70 70 až 71
Oldrzych i Jarmir. 72 až 75 76 až 79 79 až 80
II.  Piesni.
O piesniach. 83 až 86
Ludissa i Lubor. 87 až 93 93 až 94
Zbichon. 95 až 100 100
Jelen. 101 až 103 103
Wianek. 104 až 105
Jagody. 106 až 108
Róža. 109 až 110
Zazulka. 111 až 112 112
Opuszczona. 113 až 114 114
Skowronek. 115 až 116 116
Dodatek.
Úvod. 119 až 122
Sad Lubuszy. 123 až 129 129 až 131
Piesn milosna pod Wyszehradem. 132 až 134
PS.  (p. Lukasz Golebiowski) 135


KRÓLODWORSKI REKOPIS.
Zbiór staroczeskich bohatyrskich i lirycznych spiewów nalezionych i wydanych przez Waclawa Hanke, bibliotekarza król. narod. czes. muzeum, a z czeskiego na polskie przez Lucyana Siemienskiego przelozonych. Kraków 1836. V stoczni D. E. Friedleina. Formát 12,5 x 8,5 cm. Počet stran XIX+135.

Slovanská knihovna v Praze  [sign. Č 1236a]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná