Korolevodvorskaja roukopis
i
Slovo o plkou Igorevě,
sravneni kak drevnijšija Slovanskaja stichotvorenija
i objasneny gramatičeski i lexikografičeski.

Češskaja Praga 1838.

Korolevodvorskaja roukopis
  strana
Titulní list. I
I. Zaboi, Slavoi, Ljudek. 1 až 10
II. Čestmir a Vlaslav. 11 až 20
III. Ljudiše a Ljubor. 21 až 26
IV. Jaroslav. 27 až 38
V. Beneš Germanov. 39 až 42
VI. Zbygon. 43 až 45
VII. Oldrich. Boleslav. 46 až 48
VIII. Jelen. 49 až 50
I. Kytice. 50 až 51
II. Jagody. 51 až 53
III. Roze. 53 až 54
IV. Zezgoulice. 54 až 55
V. Opouštěna. 55
VI. Skrivanek. 56
Pěsn o plkou Igorevě
Glava I. až Glava XIV. 57 až 75

Poznámky:
Toto vydání Rukopisů je jedno z nepodivnějších vůbec. Staročeský text je tištěn bez překladu kyrilským písmem. Vydal jej Rus Michail Ivanovič Kastorskij (1809-1866), který v době vydání (1838) studoval v Praze u Šafaříka češtinu a slovanské starožitnosti.

Výtisk v Šafaříkově knihovně v Národním muzeu v Praze [sign. 74 F 62] má 75 stran, ale chybí titulní list a stránky 49 až 56 (báseň Jelen a šest lyrických písní RK). Na přídeští vazby je vpravo dole podpis P. J. Šafařjk a na další straně je napsáno:
Tento nespráwný text Rukopisu Králodworského a Igorowa zpěwu dal tisknauti Kastorský, Rus z Kostromy, w Praze 1838.
Výtisk "Z HANKOVÝCH" v Knihovně Národního muzea v Praze také není úplný, chybí titulní list (ten měl být údajně vytištěn v Rusku), dále chybí stránky 9 až 16, tj. konec Záboje a větší část Čestmíra. Titulní list je psán inkoustem rukou Václava Hanky.
Výtisk ve Slovanské knihovně [sign. A 10606] je také neúplný (zde chybí stránky 57 až 75 "Pěsn o plkou Igorevě"). U tohoto jediného exempláře je titulní list (bohužel je tento výtisk nyní v SK nedostupný).
Většinu nákladu odvezl Kastorský do Ruska, jeho vydání nemá zvláštní ceny, ale je bibliografická vzácnost. Bohužel nevíme jestli je 75 stran konečných nebo následovalo nějaké objasnění gramatické a lexikografické, jak je uvedeno na titulním listu.


Korolevodvorskaja roukopis i Slovo o plkou Igorevě, sravneni kak drevnijšija Slovanskaja stichotvorenija i objasneny gramatičeski i lexikografičeski. V tipografii I. Spurnago. Češskaja Praga 1838. Formát 20 x12 cm. Stran (I)+75.

Knihovna Národního muzea v Praze  [sign. 74 F 62]    (Šafaříkova knihovna)
Knihovna Národního muzea v Praze  [sign. 79 D 173]  (Z  HANKOVÝCH)
Slovanská knihovna v Praze  [sign. A 10606]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná