Wáclaw Jan Tomášek
Starožitné pjsně
Kralodworského rukopisu.

Opus 82, 1823.
Praha 1838

Starožitné pjsně Kralodworského rukopisu.
  strana
Zpěv Nro. 1 Kytice. - Das Sträusschen. 3 až 7
Zpěv Nro. 2 Jahody. - Erdbeeren. 8 až 13
Zpěv Nro. 3 Róže. - Die Rose. 13 až 16
Zpěv Nro. 4 Opuštiena. - Die Verlassne. 16 až 18
Zpěv Nro. 5 Zezhulice. - Der Kukuk. 19 až 20
Zpěv Nro. 6 Skřiwánek. - Die Lerche. 21 až 23


Starožitné pjsně kralodworského rukopisu
s přeloženjm německým Profesora Wáclawa Aloysia Swobody w hudbu uwedl a Wysoce Urozenému Pánu Pánu Lwowi Hraběti Thunowi z Hohenšteina na důkaz upřjmné pocty obětuge Wáclaw Jan Tomášek hudby skladatel u Hraběte z Buquoy, čestný člen wětšjho hudebnjho a dopisugjcj aud sboru hudebnjho u swaté Anny we Wjdni, čestný aud sboru Inspruckého, a pro zásluhy wywolený člen sboru welikého Hollandského ku zwelebenj hudby. Djlo 82. Gestochen und gedruckt von J. Rudl. (1838). Formát 26 x 34 cm. Počet stran 23.

Národní knihovna v Praze - studovna hudebního oddělení  [sign. 59 A 4653 a 59 A 5807]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná