Pamietniki
o dziejach pismiennictwie i prawodawstwie Slowian.
Petersburg 1839.

Pamietniki o dziejach
pismiennictwie i prawodawstwie Slowian.
Pamietnik I.
1-360
Pamietnik II.
1-396
2.  Piesni historyczne, rycerskie i obrzedowe.
Jaroslaw.   (ukázky) 47-49
3.  Piesni milosne.
Jelen.   (ukázka) 56-57
Piesň milosna pod Wyszogradem.   (ukázka) 57
Zaboy.   (ukázka) 58


Pamietniki o dziejach pismiennictwie i prawodawstwie Slowian,
jako dodatek do historyi prawodawstw slowianskich przez siebie napisaney wydal Waclaw Aleksander Maciejowski, doktor prawa i profesor. W Peterzburgu i w Lipsku, w ksiegarniach Eggersa i Hinrichsa 1839. Formát 21 x 13,5 cm. Počet stran 360+396.

Národní knihovna v Praze  [sign. 3 F 60]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná