RUKOPIS
KRALODVORSKÝ,

a jiné výtečnějšie národnie spěvopravné básně.
Vydánie čtvrté
Váceslava Hanky.
V Praze 1843.

RUKOPIS  KRALODVORSKÝ.
  Strana
Rukopis Kralodvorský - překlady: I a II
Fac-simile (strana s iniciálou N).
Titulní list. III
Pripomenutie. V až XII
Rukopis Kralodvorský.
 
Póvodní text staročeský (vlevo) Text novočeský (vpravo)
Oldrich a Boleslav. 2 až 6 Oldrich a Boleslav. 3 až 7
Pocinasie kapitule... 6 až 12 Beneš Hermanov. 7 až 13
Pocinasie ouelikych boiech... 14 až 36 Jaroslav. 15 až 37
Pocinasie ... ouicestuie nad Vlaslauem. 36 až 54 Čestmír a Vlaslav. 37 až 55
Pocinasie oslaunem siedani. 54 až 64 Ludiše a Lubor. 55 až 65
Pocinasie oueliké pobiti. 66 až 84 Záboj, Slavoj a Ludiek. 67 až 85
Pocinasie kapitule ... opiesniech. 84 až 90 Zbyhoň. 85 až 91
Kytice. 90 Kytice. 91
Jahody. 92 až 94 Jahody. 93 až 95
Jelen. 96 až 98 Jelen. 97 až 99
Roze. 98 až 100 Róže. 99 až 101
Zezhulice. 100 Zezhulice. 101
Opustiena. 102 Opuštěná. 103
Skrsivanek. 104 Skrivánek. 105
Sniem. 106 Sněm. 107
Lubusin sud. 106 až 116 Lubušin súd. 107 až 117
Pieseň pod Vyšehradem. 116 Pieseň pod Vyšehradem. 117
Pieseň krále Václava I. 118 až 120 Pieseň krále Václava I. 119 až 121
Tlomaczenie polskie:
Króledworski rekopis.   (Siemienski)
 
Oldrzich i Boleslaw. 125 až 127
Benesz Hermanów. 127 až 130
Jaroslaw. 131 až 142
Czestmir i Wlaslaw. 142 až 151
Ludiša i Lubor. 152 až 157
Zabój, Slawój, Ludiek. 157 až 168
Zbigoň. 168 až 170
Wianek. 170 až 171
Jagody. 171 až 173
Jeleň. 173 až 174
Roza. 175
Zazulka. 176
Opuszczona. 177
Skowronek. 178
Sad Lubuszy. 179 až 183
Piesň milosna pod Wyszegradem. 184 až 185
Ukázka maloruského přeložení:
Pěsni iz kraledvorskoho rukopisu po južno-russky.
 
Květočka. 186 až 187
Jagody. 187 až 189
Oleň. 189 až 190
Roža. 191
Zozulka. 192
Sirotinka. 193
Žajvoronok. 194
Ukázka illyrského přeložení.
Jagode. 195 až 196
Ukázka přeložení krainského.
 
Venec. 197
Zapušena. 198
Ukázka přeložení hornolužického.
 
Kokulička. 199
Wopuščena. 200
Škowrončk. 201
Deutsche Übersetzung:
Königinhofer Handschrift.   (W. Swoboda)
 
Vorerinnerung. 202 až 203
Ulrich und Boleslaw. 204 až 206
Benesch Hermanow. 206 až 210
Jaroslaw. 210 až 222
Čestmir und Wlaslaw. 223 až 233
Ludiše und Lubor. 234 až 239
Zaboj, Slawoj und Ludiek. 240 až 251
Zbyhon. 251 až 255
Das Sträusschen. 256 až 257
Die Erdbeeren. 257 až 259
Der Hirsch. 259 až 260
Die Rose. 261
Der Kukuk. 262
Die verlassene. 263
Die Lerche. 264
Der Landtag. 265
Lubuša's Gericht. 265 až 270
Minnelied unter dem Wyšehrad. 270 až 271
Minnelied König's Wenzel I. 272 až 273
English translation:
Manuscript of the Queen's Court.   (J. Bowring)
 
Předmluva. 274 až 281
Beneš Hermanow. 282 až 285
Jaroslav. 285 až 298
Ludiše and Lubor. 299 až 304
The nosegay. 304 až 305
The strawberries. 306 až 307
The stag. 308 až 309
The rose. 310
The cuckoo. 311
The abandoned. 312
The lark. 313
A song of love under the castle of Vyšegrad. 314 až 315
King Váceslav's song of love. 315 až 316


RUKOPIS KRALODVORSKÝ,
a jiné výtečnějšie národnie spěvopravné básně. Slovně i věrně v póvodniem starém jazyku, s pripojeniem polského, južno-ruského, illyrského, krainského, hornolužického, německého i anglického přeloženie. Vydánie čtvrté Váceslava Hanky, rytierě řádu sv. Vladim., bibliothekárě českého národnieho museum. V Praze 1843. Nákladem vydavatelovým. Tisk a papier synóv Bohumila Háse. Formát 14 x 9 cm. Počet stran XII+316+facsimile.

Perkova knihovna - Česká společnost rukopisná  [P-023]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná