Pavel Josef Šafařík
Wýbor z literatury české.
1845

Počátkowé staročeské mluwnice.
Půwodním prawopisem. Nowým prawopisem. strana
Libušin saud.
(ukázka)  9 veršů 8 a 9
Rukopis Kralodworský.
(ukázka)  11 veršů 8 a 9
Wýbor staročeské literatury.
Nejstarší doba.
Libušin saud. 1 až 6
Zlomek Evangelium sw. Jana. 5 až 11
Záboj a Slawoj. 11 až 18
Čestmír a Wlaslaw. 19 až 26
Jelen. 25 až 28
Jaromír a Oldřich. 29 až 32
Píseň na Vyšehrad. 31 a 32
Třinácté století.
Zbyhoň. 33 až 36
Beneš Hermanów. 35 až 38
Jaroslaw. 43 až 52
Písně rukopisu Kralodworského.
a.  Kytice. 51 až 53
b.  Jahody. 53 a 54
c.  Růže. 54
d.  Zezhulice. 54 a 55
e.  Zarmaucená. 55 a 56
f.   Díwka a skřiwánek. 56
Píseň milostná krále Wáclawa I. 55 až 58


Wýbor z literatury české
díl prwní od nejstarších časůw až do počátku XV. století. Nákladem českého museum, číslo XVII. W Praze 1845. W kommissi u Kronbergra i Řiwnáče. Tiskem c.k. dworní knihtiskárny synů Boh. Háze.
Počátkowé staročeské mluwnice. Úwod k wýboru staročeské literatury od Pawla Josefa Šafaříka. Formát 22 x 15 cm. Počet stran 118.
Wýbor z literatury české. Počet stran 1296
(sazba ve dvou sloupcích a každý sloupec je číslován zvlášť = dvojnásobný počet stran).

Knihovna hl. města Prahy  [sign. I R30]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná