ČASOPIS
ČESKÉHO MUSEUM

Dewatenáctý ročnjk.
W Praze 1845.
Nákladem Českého Museum.

Swazek čtwrtý.
str. 586 až 595:
IV.
Ilirský překlad drobných písní
Kralodworského rukopisu.

Od Stanka Wraza.

Časopis Českého Museum.
1845
  Strana
1.  Kitica. 586 až 587
2.  Ruža. 587 až 588
3.  Jagode. 588 až 589
4.  Kukavica. 589 až 590
5.  Ostavljena. 590
6.  Tica ševa. 590 až 591
7.  Zbygonj. 591 až 594
8.  Jelen. 594 až 595


S potěšením podáwáme zde prwní Ilirský překlad některých básní Kral. Rukop., spolu oznamujíce, že pan překladatel, na slowo wzatý Ilirský básník, již celau sbírku předrahých zpěwů Kralodworských do jazyku Ilirského, našemu Českému příbuzného, zdařile přeložil.
Red.

©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná