KRALEDVORSKAJA RUKOPIS.
Sobranije drevnich češskich epičeskich i liričeskich pěseň.
Perevel N. Berg.
Moskva 1846.

Kraledvorskaja rukopis.
Predislovije. I až XVIII
Titulní list. 1
Epičeskija pěsni.
I. Zaboj i Slavoj. 3 až 12
II. Čestmir i Vlaslav. 13 až 22
III. Ljudiša i Ljubor. 23 až 28
IV. Jaroslav. 29 až 39
V. Beneš Germanyč. 40 až 43
VI. Oldrich i Boleslav. 44 až 46
Liriko-epičeskija pěsni.
I. Zbigoň. 47 až 51
II. Oleň. 52 až 53
Pěsni.
1. Vjanok. 54 až 55
2. Jagody. 55 až 57
3. Roza. 57 až 58
4. Kukuška. 58 až 59
5. Sirota. 59
6. Žavoronok. 60
Sejm. 61
Ljubušin sud. 62 až 66
Pěsnja pod Vyšegradom. 67 až 68
Priměčanija. 69 až 74
Původní překlady Berga
1. Věnok. 75 až 76
2. Sirota. 76
3. Žavoronok. 77 až 78
Oglavlenie. 79

Věnování:  Posvjaščaetsja Stepanu Petroviču Ševyrevu.


Kraledvorskaja rukopis.
Sobranije drevnich češskich epičeskich i liričeskich pěseň. Perevel N. Berg. Moskva 1846. V tipografii Avgusta Semena. Formát 24 x 15,5 cm. Počet stran 79.

Slovanská knihovna v Praze  [sign. Č 4276]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná