Rukopis Kralodvorský.
Königinhofer Handschrift.
Vydání deváté.
1847

Rukopis Kralodvorský.  Königinhofer Handschrift.
Fac-simile   (strana s iniciálou N).
Titulní list. I
Připomenutí. III-VIII
RUKOPIS  KRALODVORSKÝ.
Text staročeský.
strana
Text novočeský.
strana
Oldrich i Boleslav. 2-6 Oldrich i Boleslav. 3-7
Pocinasie kapitule opobiti sasikow. 6-12 Beneš Hermanow. 7-13
Pocinasie ouelikych boiech... 14-36 Jaroslav. 15-37
Pocinasie ...ouicestuie nad Vlaslauem.    36-54 Čestmír a Vlaslav. 37-55
Pocinasie oslaunem siedani. 54-64 Ludiše a Lubor. 55-65
Pocinasie oueliké pobiti. 66-84 Záboj, Slavoj, Ludiek. 67-85
Pocinasie ...opiesniech. 84-90 Zbyhoň. 85-91
Kytice. 90 Kytice. 91
Jahody. 92-94 Jahody. 93-95
Jelen. 96-98 Jelen. 97-99
Roze. 98-100 Rože. 99-101
Zezhulice. 100 Zezhulice. 101
Opusciena. 102 Opuščena. 103
Skrsivanek. 104 Skrivánek. 105
Zakrakocie whdie wr... 104 Zakrakoce w hradě wr(an)... 105
Sniem. 106 Snem. 107
Lubusin sud. 106-116 Lubušin súd. 107-117
Piesen pod Vyšegradem. 116 Pieseň pod Vyšegradem. 117
Piesen krále Václava I. 118-120 Pieseň krále Václava I. 119-120
KÖNIGINHOFER  HANDSCHRIFT.
Vorerinnerung. 121-122
Ulrich und Boleslaw. 123-125
Benesch Hermanow. 125-129
Jaroslaw. 129-140
Čestmir und Wlaslaw. 141-151
Ludiše und Lubor. 152-157
Zaboj, Slawoj und Ludiek. 158-168
Zbyhon. 169-173
Das Sträusschen. 174-175
Die Erdbeeren. 175-177
Der Hirsch. 177-178
Die Rose. 179
Der Kukuk. 179-180
Die Verlassene. 180
Die Lerche. 181
Krächt im Schloss ein... 181
Der Landtag. 182
Lubuša's Gericht. 182-186
Minnelied unter dem Wyšegrad. 187-188
Minnelied Königs Wenzel I. 189-190


RUKOPIS KRALODVORSKÝ, i jiné výbornějšie národnie spěvopravné básně. Slovně i věrně v póvodniem starém jazyku, s připojeniem německého přeloženie.
KÖNIGINHOFER HANDSCHRIFT. Sammlung lyrisch-epischer Nationalgesänge. Übersetzt von Wenceslaw Swoboda, dem Nawarower.
Vydání deváté Váceslava Hanky, rytíře řádu sv. Vladim. a komand. řádu sv. Anny, bibliothekáře Národního museum. V Praze 1847. Nákladem vydavatelovým. Formát 13 x 8,5 cm. Počet stran VIII+190+facsimile.

Knihovna Národního muzea v Praze  [sign. 68 H 322]
Národní knihovna v Praze  [sign. 54 K 8815]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná