Soustawní nástin Slowesnosti,
zwláště ku prospěchu wlastenské mládeže sestawil a hojnými příklady opatřil
J. B. Malý.
1848

Soustawní nástin Slowesnosti
Záboj, Slawoj a Luděk. 238-244

Ukázka strana 238:

         Zpěw bohatýrský.
      Záboj, Slawoj a Luděk.

   Z černa lesa wystupuje skála,
   Za skálu wystúpi silný Záboj,
   Obzírá krajiny na wše strany,
   Zamúti se od krajin ode wšech
   I zastena pláčem holubiným.
   Sedě dlúho i dlúho se mútě,
   I wzchopi se wzhóru jako jelen,
   Dolów lesem, lesem dlúhopustým
   Bystro spěchaše od muže k mužu,
   Od silna k silnu po wšickej wlasti.
   Krátká slowa ke wšem skryto řeče,
   Pokloni se bohom, odsud k druhu spěcha.


J. B. Malý (1811-1885)   literární historik, novinář a překladatel. Celým jménem Jakub Josef Dominik Malý; do 50.let užíval i vlastenecké jméno Budislav, resp. jeho zkratku J.B.Malý.


Soustawní nástin Slowesnosti, zwláště ku prospěchu wlastenské mládeže
sestawil a hojnými příklady opatřil J. B. Malý. S dwěma přehledními tabulkami. W Praze 1848. Tisk a sklad Jaroslava Pospíšila. Počet stran 338.

Národní knihovna v Praze  [sign. 54 D 333]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná