Tři písně
z rukopisu králodvorského

v hudbu uvedené a Jeho Osvícenosti Knížeti Ferdinandovi Kinskému věnované od
Zdeňka Skuherského.
1850

Tři písně z rukopisu králodvorského.
Sešit  1. Skřivánek.    Die Lerche. 3 až 9
Sešit  2. Opuštěná.    Die Verlassene. 3 až 6
Sešit  3. Kytice.    Das Sträusschen. 3 až 8

Věnování:

Ve prospěch nemocnice na Opočně.
Poznámka:
Datum vydání tiskem (1850) není nikde uveden.


Tři písně z rukopisu králodvorského
v hudbu uvedené a Jeho Osvícenosti Knížeti Ferdinandovi Kinskému věnované od Zdeňka Skuherského. Sešit 1. (Skřivánek). Sešit 2. (Opuštěná). Sešit 3. (Kytice). V Praze u J. Hoffmanna. Zaznamenáno v archivu společenském. Kamenotisk M. A. Witka v Praze. Formát 32 x 25 cm. Počet stran 9+6+8.

Tři sešity v dejvickém antikvariátu zakoupil
a knihovně České společnosti rukopisné věnoval
pan Ing. arch. Radomil Šolc.
Děkujeme.

Knihovna České společnosti rukopisné  [sign. 1165, 1166 a 1167]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná