Rukopis Kralodvorský,
i jiné výbornějšie národnie spěvopravné básně.
Vydánie desáté.
1851

RUKOPIS KRALODVORSKÝ.
  strana
Facsimile.   (C. Hennig lithogr.)
Titulní list. 1
Připomenutí. 3 až 8
Oldřich i Boleslav. 9 až 11
Beneš Hermanov. 11 až 14
Jaroslav. 15 až 26
Čestmír a Vlaslav. 26 až 35
Ludiše i Lubor. 35 až 40
Záboj, Slavoj a Ludiek. 41 až 50
Zbyhoň. 50 až 53
Kytice. 53
Jahody. 54 až 55
Jelen. 56 až 57
Róže. 57 až 58
Zezhulice. 58
Opuščená. 59
Skrivánek. 60
Zakrakoce v hradě vr(an)... 60
Sněm. 61
Lubušin súd. 61 až 66
Pieseň pod Vyšegradem. 66
Pieseň krále Václava I. 67 až 68
Obsah. 69


RUKOPIS KRALODVORSKÝ, i jiné výbornějšie národnie spěvopravné básně. Slovně i věrně v póvodniem starém jazyku. Vydánie desáté Váceslava Hanky, rytíře řádu sv. Vladim., komand. řádu sv. Anny, bibliothekáře Národnieho museum. V Praze 1851. Nákladem vydavatelovým. Formát 14 x 9 cm. Počet stran 69.

Knihovna Národního muzea v Praze  [sign. 68 H 277]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná