Rukopis Kralodvorský
Königinhofer Handschrift.
Vydánie desáté.
1851

RUKOPIS  KRALODVORSKÝ.
  strana
Facsimile.    (C. Hennig lithogr.)
Titulní list. 1
Připomenutí. 3-8
Oldřich i Boleslav. 9-11
Beneš Hermanov. 11-14
Jaroslav. 15-26
Čestmír a Vlaslav. 26-35
Ludiše i Lubor. 35-40
Záboj, Slavoj a Ludiek. 41-50
Zbyhoň. 50-53
Kytice. 53
Jahody. 54-55
Jelen. 56-57
Róže. 57-58
Zezhulice. 58
Opuščená. 59
Skrivánek. 60
Zakrakoce v hradě vr(an)... 60
Sněm. 61
Lubušin súd. 61-66
Pieseň pod Vyšegradem. 66
Pieseň krále Václava I. 67-68
KÖNIGINHOFER  HANDSCHRIFT.
Vorerinnerung. 69-70
Ulrich und Boleslaw. 71-73
Benesch Hermanow. 73-77
Jaroslaw. 77-88
Čestmir und Wlaslaw. 89-99
Ludiše und Lubor. 100-105
Zaboj, Slawoj und Ludiek. 106-116
Zbyhon. 117-121
Das Sträusschen. 122-123
Die Erdbeeren. 123-125
Der Hirsch. 125-126
Die Rose. 127
Der Kukuk. 127-128
Die Verlassene. 128
Die Lerche. 129
Kräzt im Schloss ein... 129
Der Landtag. 130
Libuša's Gericht. 130-134
Minnelied unter dem Vyšegrad. 135-136
Minnelied Königs Wenzel I. 137-138
Obsah. 139
Inhalt. 140


RUKOPIS  KRALODVORSKÝ, i jiné výbornějšie národnie spěvopravné básně. Slovně i věrně v póvodniem starém jazyku, s připojeniem německého přeloženie. KÖNIGINHOFER  HANDSCHRIFT. Sammlung lyrisch-epischer nationalgesänge uibersetzt von Wenceslaw Swoboda. Vydánie desáté Váceslava Hanky, rytíře řádu sv. Vladim., komand. řádu sv. Anny, bibliothekáře Národnieho museum. V Praze 1851. Nákladem vydavatelovým. Formát 14 x 9 cm. Počet stran 140.

Knihovna Národního muzea v Praze  [sign. 66 H 247]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná