František Ladislav Čelakovský
Malý výbor z veškeré literatury české.
1851

Malý výbor z veškeré literatury české.
I.  Z Kralodvorského rukopisu.
Záboj a Slavoj. 1-4
Jaroslav. 4-12
Ludiše a Lubor. 12-14
P í s n ě.
1)  Kytice. 14
2)  Růže. 14-15
3)  Dívka a skřivánek. 15
II.  Nejstarší prosa česká v překladech
z písem svatých.
A.  Zlomky z evangelium sv. Jana. 18
III.  Starověké básně.
A.  Píseň na Vyšehrad. 21

Poznámka:
Nikde není uvedeno jméno sestavovatele tohoto výběru z české literatury - Františka Ladislava Čelakovského. První ukázka - píseň Záboj a Slavoj není tištěna ve verších.


Malý výbor z veškeré literatury české.
V Praze 1851. Sklad knihkupectví Calvova. B. Tempský. Tisk titule od Jindř. Mercy-ho v Praze. Formát 20 x 12,5 cm. Počet stran (VIII)+556.

Městská knihovna v Praze  [sign. R 51c]
Národní knihovna v Praze  [sign. 54 G 14786]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná