POLYGLOTTA
KRALODVORSKÉHO RUKOPISU.
Text v póvodním i obnoveném pravopisu.
Vydání Váceslava Hanky.
1852

POLYGLOTTA  KRALODVORSKÉHO  RUKOPISU.
  Strana
Faksimile (strana s iniciálou P).
Titulní list. I
Rukopis Kralodvorský - překlady: III
Připomenutí. V až X
Rukopis Kralodvorský.
 
Titul Strana Titul Strana
staročesky (vlevo) novočesky (vpravo)
Oldrich i Boleslav. 2-6 Oldrich i Boleslav. 3-7
Pocinasie kapitule... 6-12 Benes Hermanov. 7-13
Pocinasie ouelikych boiech... 14-36 Jaroslav. 15-37
Pocinasie ... ouicestuie nad Vlaslauem. 36-54 Čestmír a Vlaslav. 37-55
Pocinasie oslaunem siedani. 54-64 Ludiše a Lubor. 55-65
Pocinasie oueliké pobiti. 66-84 Záboj, Slavoj a Ludiek. 67-85
Pocinasie kapitule ... opiesniech. 84-90 Zbyhoň. 85-91
Kytice. 90 Kytice. 91
Jahody. 92-94 Jahody. 93-95
Jelen. 96-98 Jelen. 97-99
Roze. 98-100 Róže. 99-101
Zezhulice. 100 Zezhulice. 101
Opusciena. 102 Opuštěná. 103
Skrsivanek. 104 Skrivánek. 105
Sniem. 106 Sněm. 107
Lubusin sud. 106-116 Lubušin súd. 107-117
Piesen pod Vysegradem. 116 Pieseň pod Vyšegradem. 117
Piesen krale Vaclava I. 118-120 Pieseň krále Václava I. 119-120
RUSKY:
Kraledvorskaja rukopis.   (Berg)
 
Predislovije. 121-144
Oldrich i Boleslav. 145-147
Beneš Germanyč. 147-150
Jaroslav. 151-162
Čestmir i Vlaslav. 162-172
Ljudiša i Ljubor. 173-178
Zaboj i Slavoj. 179-189
Zbigoň. 189-194
Věnok. 194-195
Jagody. 196-197
Oleň. 198-199
Roza. 199-200
Kukuška. 200-201
Sirota. 201
Žavoronok. 202
Sejm. 203
Ljubušin suď. 203-208
Pjesňa pod Vyšegradom. 208-209
Priměčanija. 210-220
Doplněk: Ljubovnaja pěsň korolja Vjačeslava I.  
SRBSKY:
Kralodvorski rukopis   (Zlatojevič)
 
Predgovor. 221-231
Olderik i Boleslav. 232-234
Beneš Chermanov. 234-237
Jaroslav. 238-250
Čestmir i Vlaslav. 250-259
Ludiša i Lubor. 260-265
Zaboj, Slavoj i Ludjek. 266-275
Zbichon. 276-278
Kita cviječa. 279-280
Jagode. 280-282
Jelen. 282-283
Ruža. 283-284
Kukavica. 284
Sirota. 285
Ševa i deva. 285-286
Skupština. 286
Lubušin sud. 287-291
Pjesma pod Višegradom. 291-292
Primedbe. 293-314
ILLYRSKY:
Kraljodvorski rukopis.   (Berlič)
 
Predgovor. 315-316
Olderik i Boleslav. 317-319
Benes Hermanov. 320-323
Jaroslav. 323-335
Čestimir i Vlaslav. 335-346
Ludiša i Lubor. 347-352
Zaboj, Slavoj i Ludjek. 353-365
Zbihonj. 366-370
Kitica. 371-372
Jagode. 372-374
Jelen. 374-375
Ružica. 376
Kukavica. 376-377
Ostavljena. 377
Ševa. 378
Sabor. 379
Libušin súd. 379-382
Ljubezna pesma pod Višegradom. 383-384
Ljubezna pesma kralja Vaclava I. 385-386
POLSKY:
Królodworski rekopis.   (Siemienski)
 
Przedslowie. 387-402
Oldrzich i Boleslaw. 403-405
Benesz Hermanów. 405-408
Jaroslaw. 409-420
Czestmir i Wlaslaw. 420-429
Ludiša i Lubor. 430-435
Zabój, Slawój, Ludiek. 435-446
Zbigoň. 446-448
Wianek. 448-449
Jagody. 449-451
Jeleň. 451-452
Roza. 453
Zazulka. 454
Opuszczona. 454-455
Skowronek. 455
Sad Lubuszy. 456-460
Piesň milosna pod Wyszegradem. 461-462
HORNOLUŽICKY:
Kralo-dwórski rukopis.   (Smolerj)
 
Nazpómňečje. 463-464
Holdrich a Bóleslaw. 465-467
Bjenjš Hjermanowy. 468-471
Jaroslaw. 471-482
Čestmér a Wlaslaw. 482-491
Ludžiša a Lubor. 491-496
Zaboj, Slawoj, Ludžek. 497-506
Zbyhoň. 506-508
Wonješko. 509
Jahody. 510-511
Jelen. 512-513
Róža. 513-514
Kokula. 514
Wopuščena. 515
Skowrončk. 515-516
Sejm. 516
Lubušiny sud. 517-521
Pesň pod Wyšehrodom. 522
DOLNOLUŽICKY:
Pokazka dolojcnoserbskjego pšeloženja.
 
Spuščona. 523
Skowrjeňck. 524
MALORUSKY:
Ukázka malo-ruského přeložení.
 
Květočka. 525-526
II. Kiticja. 526-527
Jagody. 527-529
Oleň. 529-530
II. Oleň. 530-531
Roža. 532
II. Roža. 533
Zozulka. 533-534
II. Zazulja. 534
Sirotinka. 535
II. Lišena. 535-536
Žajvoronok. 536
Ljubovnja pěsň korolja Vjačeslava I. 537-538
KRAJINSKY:
Ukázka přeložení krainského.
 
Venec. 539
Zapušena. 540
VLAŠSKY:
Poesie Nazionali ...   (Francesconi)
 
Il traduttore a' suoi compatriotti. 541-551
Ulrico e Boleslao. 552-554
Benedetto figlio d'Ermanno. 554-557
Jaroslao. 557-569
Cesmiro e Vlaslao. 569-579
Ludisa e Luboro. 580-585
Zaboi, Slavoi e Ludeco. 585-595
Zbicone. 595-598
Il mazzo di fiori. 599-600
Le fraghe. 601-603
Il cervo. 603-606
La rosa. 606-607
Il cucco. 607-608
L' abbandonata. 608
La lodoletta. 609-610
L' assemblea nazionale. 610
Il giudizio di Libusa. 611-615
Canzone erotica alle falde del Vissegrado. 616-617
Canzone erotica del re Venceslao I. 618-619
Glossario. 620-624
FRANCOUZSKY:
Victoire de Zaboi.   (Eichhoff)
 
Victoire de Zaboi. 625-633
Remarques sur la victoire de Zaboi. 634-637
ANGLICKY:
Manuscript of the Queen's Court.   (Wratislaw)
 
Předmluva (Dr. John Bowring) 639-646
Oldrich and Boleslaw. 647-650
Beneš Hermanow. 650-653
Jaroslaw. 654-669
Czestmir and Vlaslaw. 670-682
Ludisa and Lubor. 683-688
Zaboi and Slavoi. 689-702
Zbyhon. 703-705
The nosegay. 706
The strawberries. 707-708
The stag. 709-710
The rose. 711
The cuckoo. 712
The forsaken. 712-713
The lark. 713-714
The parliament. 714
The judgement of Lubussa. 715-719
Song under the Vysegrad. 720
A song by king Vaceslaw I. 721-722
NĚMECKY:
Königinhofer Handschrift.   (Swoboda)
 
Vorerinnerung. 723-724
Ulrich und Boleslaw. 725-727
Benesch Hermanow. 727-731
Jaroslaw. 731-742
Čestmir und Wlaslaw. 743-753
Ludiše und Lubor. 754-759
Zaboj, Slawoj und Ludiek. 760-770
Zbyhon. 771-775
Das Sträusschen. 776-777
Die Erdbeeren. 777-779
Der Hirsch. 779-780
Die Rose. 781
Der Kukuk. 781-782
Die verlassene. 782
Die Lerche. 783
Der Landtag. 784
Lubuša's Gericht. 784-788
Minnelied unter dem Wyšegrad. 789-790
Minnelied Königs Wenzel I. 791-792
BULHARSKY:
Ukázka bolgarského přeložení.
 
Kukavica. 791
Sirota. 792
Kitka. 793-794
Blgarsky jazyk: jiné přeložení  
Sbor. 795
Ljubušin suď. 795-800
Zbigoň. 801-803
Kukavica. 804
Sirotka. 804-805
Kitka. 805-806

Poznámka - inzerát v novinách:
Polyglotta Kralodvorského Rukopisu. Vydání Vác. Hanky. V Praze 1852. Nákladem vydavatelovým. V celku stránek 794 v 16. Tři díly. Díl prvý: Text v původním i obnoveném pravopisu; překlad: ruský, srbský. Díl druhý: Překlad: ilirský, polský, hornolužický; ukázky: dolnolužická, maloruská, krajinská. Díl třetí: Překlad: vlaský, anglický, německý; ukázky: francouzská, bolgarská. Přidány tři snímky. Obyčejný výtisk 2 zl. 30 kr., dle skvostnosti vazby 5 zl. a 7 zl. Prodávají se i jednotlivě.


POLYGLOTTA KRALODVORSKÉHO RUKOPISU.
Text v póvodním i obnoveném pravopisu; překlad: ruský, srbský, illyrský, polský, hornolužický, vlašský, anglický, německý; ukázky: dolnolužického, maloruského, krajnského, francouzského i bolgarského. Vydání Váceslava Hanky. V Praze 1852. Nákladem vydavatelovým. Tisk c.k. dvorní knihtiskárny Synů Bohumila Haase. Formát 14 x 9 cm. Počet stran X+806+facsimile.

Knihovna České společnosti rukopisné - Perkova knihovna  [sign. P-024]
Knihovna České společnosti rukopisné - Barašíkova knihovna  [sign. B-09]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná