František Ladislav Čelakovský
Česká čítací kniha
pro třídy vyššího gymnasium.
1852

Česká čítací kniha.
I.  Z Kralodvorského Rukopisu.
Záboj a Slavoj. 1-4
Jaroslav. 4-12
Ludiše a Lubor. 12-14
Jelen. 14
P í s n ě.
1. Kytice. 15
2. Růže. 15
3. Zarmoucená. 15
4. Dívka a skřivánek 16
II.  Nejstarší prosa česká v překladech z písem svatých.
A. Zlomky z evangelium sv. Jana. 16-19
III.  Starověké básně.
A. Píseň na Vyšehrad. 22

Poznámka:
V knize není nikde uvedeno jméno sestavovatele - Františka Ladislava Čelakovského. Kniha je rozšířeným vydáním Malého výboru z veškeré literatury české (1851).


Česká čítací kniha pro třídy vyššího gymnasium.
Sestavil František Ladislav Čelakovský. Druhé vydání. V Praze 1852. Sklad knihkupectví Calvova. B. Tempský. Tisk Jaroslava Pospíšila. Formát 20 x 12,5 cm. Počet stran 8+604.

Moravská zemská knihovna v Brně  [sign. 2-0085.570]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná