KRALO-DVÓRSKI RUKOPIS.
Zebrane lyricko-epicke pesnje a spewy.
Pšeložene wot

J. E. Smolerja.
1852

Kralo-dwórski rukopis.
Titulní list. 1
Nazpómňecje. 3 až 4
Holdrich a Bóleslaw. 5 až 7
Bjenjš Hjermanowy. 8 až 11
Jaroslaw. 11 až 22
Čestmér a Wlaslaw. 22 až 31
Ludziša a Lubor. 31 až 36
Zaboj, Slawoj, Ludzek. 37 až 46
Zbyhoň. 46 až 48
Wonješko. 49
Jahody. 50 až 51
Jelen. 52 až 53
Róža. 53 až 54
Kokula. 54
Wopuščena. 55
Skowrončk. 55 až 56
Sejm. 56
Lubušiny sud. 57 až 61
Pesň pod Wyšehrodom. 62
Obsah. 63


KRALO-DVÓRSKI RUKOPIS.
Zebrane lyricko-epicke pesnje a spewy. Pšeložene wot J. E. Smolerja. W Praze 1852. Wudaco Wjacyslawa Hanki. Cišcany pola Synow Bohumila Haase. Formát 15 x 10 cm. Počet stran 63.

Knihovna Akademie věd v Praze  [sign. S-N 236]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná