RUKOPIS KRALJODVORSKI.
Preveo iz staro-českoga jezika
Ivan Trnski.
1854

Strana 55 a 56:
         K i t i c a.

    Vjetric se vije
  S kneževa luga
  Djevojče milo
  Potoku skače,
  Zahvaca vodu
  Vedricom kovnom.
    Niz vodu k dievi
  Kitica pliva,
  Mirisne u njoj
  Ljubice, ruže.
    Da bi ga znala,
  Kitice krasna,
  U prhku tko te
  Sadjaše zemlju;
  Prsten bi zlatni
  Dala mu s ruke.
    Da bi ga znala,
  Kitice krasna,
  Tko mi te likom
  Tananim sveza;
  Njemu bi dala
  Titrenku s kose.
    Da bi ga znala,
  Kitice krasna,
  Po ladnoj tko te
  Vodici pušti,
  Njega bi viencem
  Vjenčala svojim.
    Nagnú se dieva
  Kiticu lovit;
  Upade jadna
  U vodu ladnu.


RUKOPIS KRALJODVORSKI.
Preveo iz staro-českoga jezika Ivan Trnski. Drugo izdanje. U Zagrebu 1854. Narodna tiskarnica Dra. Ljudevita Gaja. Formát 15,5 x 11 cm. Počet stran XVII+80.

Knihovna Národního muzea v Praze  [sign. 94 H 4]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná