Über die
Königinhofer Handschrift
von
Julius Feifalik.
Wien 1860.

Über die Königinhofer Handschrift
  česky německy
Opuščená (die Verlassene) str. 17-18 str. 18
Žežulička (der Kukuk) str. 42 str. 42-43

Ukázka překladu (die Verlassene):


     Ach ihr Wälder, dunkle Wälder,
      Miletíner Wälder!
     wozu grünet ihr
      im Winter gleich wie im Sommer?
     Gerne würde ich nicht weinen,
      mein Herz nicht betrüben:
     aber saget, gute Leute,
      wer wollte hier nicht weinen.
     Wo ist mein Väterchen, mein liebes Väterchen?
      er ist im Grabe begraben;
     wo ist meine Mutter, meine gute Mutter?
      auf ihr wächst das Gras.
     Ich habe nicht Bruder, nicht Schwester,
      Den Burschen haben sie mir genommen.
Poznámka:
Julius Fejfalík se narodil v německé rodině ve Znojmě (15.2.1833), studoval na gymnasiu v Brně. Ve Vídni studoval klasickou filologii, slavistiku a germanistiku. Dále pokračoval ve studiu v Berlíně a Heidelbergu. Od roku 1861 byl nižším úředníkem vídeňské Dvorní knihovny (amanuens). Od roku 1860 vystupoval proti pravosti RK. V knize Über die Königinhofer Handschrift jsou drobné ukázky dalších písní: Čestmír, Záboj, Jaroslav, Jelen, Ludiše a Lubor, Beneš, Zbyhoň. Fejfalík zemřel ve Vídni (30.6.1862).


Über die Königinhofer Handschrift
von Julius Feifalik. Wien MDCCCLX. In commission bei Karl Gerolds Sohn. Druck von K. Gerold's Sohn. Formát 21 x 13,5 cm. Počet stran 128.

Moravská zemská knihovna v Brně  [sign. 2-95.414]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná