Rukopis  Kralodvorský,
i  Zelenohorský.

Vydánie dvanácté.
V Praze 1861.

RUKOPIS  KRALODVORSKÝ,
I  ZELENOHORSKÝ.
  Strana
Titulní list. 1
Připomenutí. 3 až 6
Oldrich i Boleslav. 7 až 9
Beneš Hermanov. 9 až 12
Jaroslav. 13 až 24
Čestmír i Vlaslav. 24 až 33
Ludiše i Lubor. 33 až 38
Záboj, Slavoj i Ludiek. 39 až 48
Zbyhoň. 48 až 51
Kytice. 51
Jahody. 52 až 53
Jelen. 54 až 55
Róže. 55 až 56
Zezhulice. 56
Opuščená. 57
Skrivánek. 58
Zakrakoce v hradě vr(an)... 58
Rukopis Zelenohorský.
Sněm. 59
Lubušin súd. 60 až 64
Objasnění nepovědomějších slov. 65
Obsah. 66


RUKOPIS KRALODVORSKÝ, I ZELENOHORSKÝ.
Zpěvopravné básně. Slovně i věrně v póvodniem starém jazyku. Vydánie dvanácté Váceslava Hanky, rytíře řádu sv. Vladimíra, komandéra řádu sv. Anny, bibliotekáře Národnieho museum. V Praze 1861. Nákladem vydavatelovým. Tisk c. k. dvorní knihtiskárny synů Bohumila Haase. Formát 15 x 9,5 cm. Počet stran 66.

Národní knihovna v Praze  [sign. 54 F 851]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná