RUKOPIS KRALODVORSKÝ
Staročeské zpěvy hrdinské a milostné.
1861

RUKOPIS  KRALODVORSKÝ.
Titulní list. 1
  RUKOPIS KRALODVORSKÝ  3
Záboj a Slavoj. 5 až 18

Poznámka:
Nikde není uveden autor ilustrací Josef Mánes. Pouze na titulním listu vpravo dole je značka JM 1859 a pod ní jméno rytce A. Gaber. Mezi jednotlivými listy je vevázán hedvábný papír.

Ukázka textu (strana 5):


     Záboj a Slavoj.

   S črna lesa vystupuje skála,
   na skálu vystúpi silný Záboj,
   obzírá krajiny na vsě strany,
   zamúti sě ot krajin ote vsěch,
   i zastena pláčem holubiným.

    Sědie dlúho, i dlúho sě mútie;
   i vzchopi sě vzhóru,
   jako jelen dolóv lesem,
   lesem dlúhopustým
   bystro spěcháše,
   ot muže k mužu,
   ot silna k silnu,
   po vsickej vlasti.
   Krátká slova ke vsěm skryto rěče,
   pokloni sě bohóm,
   otsud k druhu spěcha.


RUKOPIS KRALODVORSKÝ.  Staročeské zpěvy hrdinské a milostné.
Nové Karlem Jaromírem Erbenem dle originálu přehlédnuté obrázkové vydání. Sešit I. V Praze 1861. Nákladem Karla Bellmanna. Umělecký knihtiskařský ústav Karla Bellmanna v Praze. Formát 37 x 28 cm. Počet stran 18.

Knihovna Akademie věd v Praze  [sign. B 3748]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná