Ukázky starořeckého překladu
Rukopisu Kralodvorského.

Podává J. Saska.
1863

Časopis Musea království Českého.
  Strana
Róže. 217
Skřivánek. 218

Poznámky:

Nejdražším klenotům národního básnictví Českého přibývá mimo nadání vždy nových a nových překladů, jakož ukázky zde podané v jazyku řeckém, opětným a milým jsou nám důkazem. Sdělujíce je s laskavým čtenářstvem, oznamujeme zároveň, že starořecký překlad celého rukopisu Kralodvorského i Zelenohorského z téhož pera za nedlouho bude ukončen.
R.

Saska Lev František   (16.6.1832 - 16.3.1870)
vystudoval klasickou filologii, prof. gymnasia v Písku a Klatovech. O něm píše Riegrův Slovník naučný (díl 11., Praha 1874, s. 136-137): "Roku 1863 uveřejnil v ČCM ukázky starořeckého překladu Rukopisu Králodvorského. Zůstaviv mezi jinými rukopisy také starořecký překlad Libušina soudu."


Časopis Musea království Českého.
Sedmatřicátého ročníku svazek druhý. 1863. Redaktor:  Antonín Jaroslav Vrťátko.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná