Vojenská čítanka.
Militärisches Lesebuch.
Sestavil Ferdinand Čenský.
1871

Vojenská čítanka
  5. Hostýn.   (Hostein)   68-69
11. Jaroslav. 77-99

Poznámka:
Báseň Hostýn je od Václava Štulce z cyklu Pomněnky na cestách života, kterou napsal pod vlivem Rukopisu královédvorského.
Báseň Jaroslav z RK je vytištěna česky i německy (v překladu V. Svobody).

Ukázka:


     Jaroslav.

  Zvěstuju vám pověst veleslavnú    Ich verkünd' euch hochberühmte Sage
o velikých pótkách, lutých bojech;   von gewalt'gen Kämpfen, wilden Schlachten;
nastojte i ves svój um sbierajte,   habet Acht und sammelt eur' Gemüthe,
nastojte i nadivno vám sluchu.     habet Acht, und horcht den Wunderdingen.

  Ve vlasti, kdě Olomúc vévodí,     In dem Land, wo Olmütz her gebiethet,
jesti tamo hora nevysoká,       hebt sich ein nicht allzuhorer Hügel,
nevysoká, Hostajnov jej imě;      gar nicht hoch, wird Hostainow benamset;
máti božia divy tamo tvoří.      d'rauf ein Wunderbild der Gottesmutter.

  Dlúho vlasti naše v míře biechu,   Lang' im Frieden ruhten uns're Lande,
dlúho obih mezi ludem ktvieše;     reichtums Fülle blühte bei dem Volke;
ne ot vzchoda v zemiech búřa vstáše,  doch ein Sturm hat sich vom Ost erhoben,
vstáše dceře - dle tatarského cháma,  ... ... ...
juž křestěnští ludé pro kamenie,
pro perly i pro zlato zabili.

Vojenská čítanka.  Militärisches Lesebuch.
Sestavil Ferdinand Čenský, c. k. nadporučík v 11. pluku řadové pěchoty korunního prince Alberta Saského, učitel české řeči a literatury na vojenské akademii v Novém Městě za Vídní. V Praze 1871. Nakladatel kněhkupectví: I. L. Kober. Formát 18,5 x 11,5 cm. Počet stran 154.

Národní knihovna v Praze  [sign. 54 E 927]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná