František Doucha
Lípový věnec.
1871


strana 92:


    Opuštěná.

  Ach vy lesi, tmaví lesi,
   lesy Miletinští,
   čemu vy se zelenáte
   v zimě v letě stejně?
   Ráda bych já neplakala,
   nermoutila srdce;
   a řekněte, dobří lidé,
   kdo by neplakal zde?
   Kde můj otec, otec milý?
   zahrabán v hrobečku.
   Kde má máti, dobrá máti?
   trávka na ní roste.
   Nemám bratra, nemám sestry....
(Rukopis Kralodvorský okolo 1200.)


Lípový věnec. Deklamace, písně a jiné básně mládeži.
Sepsal a květným výběrem ze spisovatelův česko-slovanských doplnil František Doucha. Díl I. V Praze 1871. Tisk a náklad Jaroslava Pospíšila. Počet stran 324.

Národní knihovna v Praze   [sign. 54 J 155/1]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná