ZLATÉ  KLASY.
1870

Zlaté klasy VIII.
Připomenutí. 3
Jaroslav.    (staročesky)   4 až 22
Jaroslav.    (novočesky)   5 až 23
Některé lyrické básně z RK
Róže. 177
Kytice. 178
Zezhulice. 179
Zarmoucená. 180
Skřivánek. 181

Poznámka:
Báseň Jaroslav doprovázejí tři pěkné ilustrace (pravděpodobný autor Anton Gareis).


Zlaté klasy.
Dárek dospělejším dívkám do Zlaté knihy zapsaným. Spořádal prof. Jan Suda. Číslo VIII. Nákladem Zlaté knihy v Písku 1870. Tiskem Hynka Fuchse v Praze. Formát 16 x 11,5 cm. Stran 181+X.

Knihovna České společnosti rukopisné - Šonkova knihovna  [sign. Š-2697]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná