KRALEDVORSKAJA  RUKOPIS.
Trud N. Někrasova.
Sanktpeterburg 1872.

KRALEDVORSKAJA  RUKOPIS.
Titulní list. I
Oglavlenie. III až VI
1) Predislovie. 1 až 24
2)
Dvě transkripcii texta prizeděnij:
 
Text vlevo:
podle Vrťátka (1862) a 1. vyd. RK (1819)
Text vpravo:
podle Polyglotty (1852) a 16. vyd. RK (1869)
  Text dvuch obrezkov... 25
I. ........,.... ...rn les. 26 až 30 Oldřich i Boleslav. 27 až 31
II. Pocina sie... .....
o pobiti sasikow.
32 až 36 Beneš Hermanov. 33 až 37
III. Pocina sie o uelikich boiech
krsiestan s tatari.
38 až 56 Jaroslav. 39 až 57
IV. Pocina sie... .....
o uicestuie nad Vlaslauem.
58 až 74 Čestmír a Vlaslav. 59 až 75
V. Pocina sie o slaunem siedani. 76 až 84 Ludiše i Lubor. 77 až 85
VI. Pocina sie o uelike(m) pobiti. 86 až 102 Záboj, Slavoj a Ludiek. 87 až 103
VII. Pocina sie... o piesniech. 104 až 110 Zbyhoň. 105 až 111
VIII. Vieie uietrsieczek... 112 až 114 Kytice. 113 až 115
IX. Ide ma mila na iahodi... 116 až 118 Jahody. 117 až 119
X. Biehase ielen po horach... 120 až 122 Jelen. 121 až 123
XI. Ach ti roze krasna roze... 124 Róže. 125
XII. W sire(m) poli dubec stoii... 126 Zezhulice. 127
XIII. Ach wi lesi tmaui lesi... 128 Opuščena.
(Zarmaucená.)
129
XIV. Pleie dieua konopie... 130 Skřivánek.
(Díwka a skřivánek.)
131
XV. Zakrakocie w h(ra)die wr(an)... 130  
Slovari.
3) Slovar form, vstrěčajuščichsja v drevnem textě. 135 až 175
4) Slovar značenij. 176 až 207
5) Časť grammatičeskaja. 208 až 337
6) Priměčanija. 338 až 364
7) Priloženija. 365 až 438

Poznámky: Autor knihy Nikolaj Petrovič Někrasov (1828-1908) byl jazykovědec, specialista na ruský jazyk a slovanské jazyky; profesor Historicko-filologického institutu v Petrohradě.


KRALEDVORSKAJA RUKOPIS
v dvuch transkripciach texta s predisloviem, slovarjami, častju grammatičeskoju, priměčanijami i priloženijami. Trud N. Někrasova. Sanktpeterburg 1872. Tipografia Imperatorskoj Akademii Nauk. (Izdanie imperatorskago istoriko-filologičeskago instituta.) A. Devrient, Libraire-Editeur. St. Petersbourg. Formát 24,5 x 16,5 cm. Počet stran VI+439.

Národní knihovna v Praze  [sign. 9 B 490]
Moravská zemská knihovna v Brně  [sign. 3-94617]
Slovanská knihovna v Praze  [sign. Č 4275]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná