RUKOPIS KRÁLOVÉDVORSKÝ.
Nejprvnější ilustrované vydání.
Kreslil akademický malíř Josef Scheiwl.
Text upravil a úvody opatřil prof. J. Kořínek.
V Praze 1873.

Rukopis  Královédvorský.
  strana
Předsádka. 2
Titulní list. 3
RUKOPIS  KRÁLOVÉDVORSKÝ.
Úvod. 6
Záboj, Slavoj i Luděk. (1) 7 až 15
Záboj, Slavoj i Luděk. (2)
Čestmír i Vlaslav. 16 až 24
Jelen. 25 až 26
Zbyhoň. 27 až 29
Oldřich i Boleslav. (1) 30 až 34
Oldřich i Boleslav. (2)
Beneš Hermanov. 35 až 38
Ludiše i Lubor. 39 až 44
Jaroslav. (1) 45 až 57
Jaroslav. (2)
Jaroslav. (3)
Róže. 58 až 59
Kytice. 60
Jahody. 61 až 63
Zezhulice. 64
Opuščená. 65
Skřivánek. 66
RUKOPIS  ZELENOHORSKÝ.
Úvod. 68
Sněm. 69
Libušin soud. 70 až 75
Obsah. 77


Rukopis Královédvorský.
Nejprvnější ilustrované vydání. Kreslil akademický malíř Josef Scheiwl. Text upravil a úvody opatřil prof. J. Kořínek. V Praze 1873. Nakladatel: kněhkupectví I. L. Kober. Formát 17 x 12,5 cm. Počet stran 77.

Knihovna Čsl. společnosti rukopisné v Praze  [sign. 224]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná