Šest písní z králodvorského rukopisu
složil Antonín Dvořák.
1873

Sbírka původních českých zpěvů jedno i vícerohlasých s průvodem piana.
Sešity 1 až 25.

Šest písní
z králodvorského rukopisu.
sešit   strana
VIII 1.  Zezhulice. 3 až 5
IX 2.  Opuščena. 3 až 5
X 3.  Skřivánek. 3 až 6
XI 4.  Róže. 3 až 5
XII 5.  Kytice. 3 až 7
XIII   6.  Jahody. 3 až 8


Šest písní z králodvorského rukopisu.
Složil Antonín Dvořák. Opus 17. Sbírka původních českých zpěvů jedno i vícerohlasých s průvodem piana. Sešit 1 až 25. Tisk a náklad Vítek & Starý v Praze č. 147-I (červený dům). Formát 34 x 27 cm. Šest sešitů (VIII-XIII).

Národní knihovna v Praze - hudební oddělení  [sign. 59 B 3140]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná