Václav  Hanka.
Životopisný obrázek pro dospělejší mládež a přátele její.
Vypravuje Eduard Ferdinand Schmidleichner.
1874

Václav  Hanka.
1.  Mladý pastevec. 3-16
2.  Následek války. 17-29
3.  Učitel. 30-43
4.  Nález. 43-55
5.  Na vrcholu. 56-66
Z Hankových písní. 67-73
  Porážka Tatarův u Olomouce.  
Z "Rukopisu Králodvorského"
74-82
Dodatek. 82-83

Ukázka - strana 74:

    Porážka Tatarův u Olomouce
     Z "Rukopisu Králodvorského."

    Zvěstuji vám pověst veleslavnou,
    O velikých půtkách, lítých bojích,
    Nastojte i ves svůj um sbírejte,
    Nastojte a divno bude sluchu.
    Ve vlasti, kde Olomouc vévodí,
    Jesti tamo hora nevysoká,
    Nevysoká Hostajnov jí jméno,
    Máti Boží divy tamo tvoří.
    Dlouho vlasti naše v míru byly,
    Dlouho hojnost mezi lidem kvetla,
    Než tu od východu bouře vstala,
    Vstala pro dceř tatarského chána,
    Již křesťanští lidé pro kamení,
    Pro perly i pro zlato zabili.
    Krásná Kublajevna jako luna
    Uslyší, že vlasti na západě,
    V těch že vlastech lidu mnoho žive;
    Vypraví se poznat mravů cizích.
    Na nohy tu skočí junků deset
    I dvě děvy k průvodu jejímu:
    Nahrnuli čeho třeba bylo,
    I vsedali vši na rychlé koně,
    I brali se, kamo slunce spěje.
    Jako zoře po jitru se skvěje,
    Když nad zamračené lesy vzejde,
    Tak se dcera Kublajeva chána
    Rozenou i strojnou krásou skvěla.
    Oblečena všecka v zlatohlavě,
    Hrdlo, ňadra rozhalena měla,
    ... ... ...

Vyobrazení:
- předsádka:  Portrét Václava Hanky
- strana 64:  Hankův pomník na hřbitově Vyšehradském.


Václav Hanka.
Životopisný obrázek pro dospělejší mládež a přátele její. Vypravuje Eduard Ferdinand Schmidleichner. (Se dvěma vyobrazeními). V Praze 1874. Nákladem kněhkupectví Mikuláše a Knappa v Karlíně. Formát 16,5 x 10 cm. Počet stran 83.

Knihovna Národního muzea v Praze  [sign. 84 H 19]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná