RUKOPIS KRALODVORSKÝ A ZELENOHORSKÝ.
1877

RUKOPIS
KRALODVORSKÝ A ZELENOHORSKÝ
Titulní listy. 2 až 3
Předmluva. 7 až 8
Úvod. 9 až 13
Rozbory zpěvů RZ a RK.
  Libušin soud. 14 až 20
  Sněm. 20 až 23
  Záboj a Slavoj. 23 až 33
  Čestmír a Vlaslav. 33
  Jaromír a Oldřich. 34
  Beneš Heřmanóv. 34
  Jaroslav. 34 až 35
  Ludiše a Lubor. 35
Libušin soud. 36 až 38
Záboj a Slavoj. 38 až 43
Jaroslav. 43 až 50


Rukopis Kralodvorský a Zelenohorský.
Nejdrahocenější jeho zpěvy za rukověť učitelům měšťanských škol, jakož i učitelům vyšších tříd škol obecných a čekatelům učitelským sestavil Matouš Václavek, c. k. okr. školdozorce na Vsetíně. V Praze 1877. Nakladatel F. A. Urbánek, kněhkupec pro paedag. literaturu a učebné pomůcky. Knihtiskárna: J. Otto v Praze. Bibliotéka paedagogická. Sbírka spisův pro učitele, pěstouny, rodiče a pro vzdělavatele lidu vůbec. Svazek XXXIII. Formát 22,5 x 15 cm. Stran 50.

Knihovna České společnosti rukopisné v Praze  [sign. 344]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná