Vácslav Beneš-Třebízský
Anežka Přemyslovna
1878

Stařec projel několikrát prsty, zdálo se že neohebnými devítistrunnou lyrou a dívka vystoupila o jeden stupník vedoucí na lešení výše.
...
Mezi lidem zavládlo ticho, jako bývá na těchto výšinách v noci, když tu není živé duše a když se v korunách stromů ani lupének nehýbe.
A dívka začala:

   V širém poli dúbec stojí,
   na dúbci zezhulice
   zakukáše, zaplakáše,
   že nenie vezdy jaro.
   Kakby zrálo žitko v poli,
   by vezdy jaro bylo?
   Kakby zrálo jablko v sadě,
   by vezdy léto bylo?
   Kakby mrzli klasi v stozě,
   by vezdy jeseň byla?
   Kakby děvě těžko bylo,
   by vezdy sama byla? - - -
Již chvíli dohlaholily zvuky starcovy lyry a mezi lidem ještě ticho.
Báliť se takořka vydychovati a zraky všech, jakoby přikovány tkvěly na pěvkyni, jež stála již s hlavou vztýčenou a s rukama přeloženýma křížem přes prsa. Oči její se upíraly k obloze a lícemi jí rozkvétaly květy a rozvíjely se v růže, jakých po Čechách nikdy nevidávali.
I král Vácslav seděl na svém trůnu, jako by byl zapomněl, že je král a lid vůkolní jeho poddaní a panstvo se ani nehýbalo, aby chřestotem mečů nevyrušilo ticho, jímž zdálo se že ještě doznívají v dálí jakoby ozvěnou, slova písně "by vezdy sama byla". A ještě neprobrali se z úžasu a z obdivu, a již poznovu projížděl starec prsty zdálo se že neohebnými, devítistrunnou lyru. Tklivé hlaholy přešly náhle v hravé, dovádivé toniny a pěvkyně otevřela jahodové rtíky k nové písni:

   Pleje děva konopě
   u panského sada;
   pytá se jiej skřivánek,
   pro če žalostivá...
A když dopěla dívka, ještě mlčelo všecko jako hrob a nikdo se ani nehýbal. Král Vácslav naklonil hlavu níže, Ota Braniborský s Bavorským soujmenovcem a Jindřich Míšenský tkvěli na pěvkyni s otevřenými ústy a zpěvačka cizá vrhala na mladistvou sokyni pohledy plné jedovatých šípů.
Starý muž sáhl ve struny po třetí a neznámá dívka začala:

   Ach, vy lesi, tmaví lesi,
   lesi Miletínští!
   Čemu vy sě zelenáte
   v zimě, letě rovno?
   Ráda bych jáz neplakala,
   nemútila srdce.
   A řekněte, dobří ludie,
   kdo by neplakal zdě?
   Kdě mój otčík, otčík milý?
   Zahřeben v rovečce.
   Kdě moja máti, dobrá máti?
   Trávka na niej roste.
   Ni mi bratra, ni mi sestry,
   junoše mi vzechu...
A po této vyhrkly na starých tvářích slzy a na zastaralé jízvy sešedivělých vojínů vypadly z dávno vyschlých očí perly; ale v témž okamžiku se jako by na povel rozlehla se nad Prahou bouře z hrdel nesčíselných, rytířstvo na lešeních vstávalo a král Vácslav ještě níže hlavu naklonil.
Už po druhé se dnes chvěly kmeny na Petříně, ale tentokráte v samých kořenech, Vltava rozvlnila se ode dna a vzduch chvěl se až ku hvězdám a starým českým hlavám napadlo, tento stařec že Lumír sám a tato dívka že dcera Lumírova.

Poznámka:
Katolický kněz a spisovatel historických povídek a románů Václav Beneš Třebízský (27.2.1849-20.6.1884) použil ve svých románech Pod skalami (1874), Anežka Přemyslovna (1878) a Královna Dagmar (1883) texty písní z Rukopisu královédvorského.


Anežka Přemyslovna
Historický román od Vácslava Beneše-Třebízského. Zábavné bibliotéky dílo XLVI. Vydavatel Placidus Johanes Mathon v Brně 1878 (Petrov 5). Formát 16 x 12 cm. Počet stran 374.

Moravská zemská knihovna v Brně   [sign. 1-40008]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná