František Bayer
Stručné dějiny literatury české.
1878

Stručné dějiny literatury české.
Rukopis zelenohorský.
Libušin soud. 12 až 15
Rukopis kralodvorský.
Záboj, Slavoj a Luděk. 16 až 21
Jaroslav. 22 až 29
Jelen. 29 až 30
Kytice. 30 až 31


Stručné dějiny literatury české.
Sepsal František Bayer, učitel při české národní škole a redaktor "Koledy" v Olomouci. V Olomouci 1878. Nákladem kněhkupectví Vladimíra Žákovského. Tisk V. Voitla. Stran 279.

Národní knihovna v Praze   [sign. 54 H 357]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná