Rukopisové
Zelenohorský a Kralodvorský.

1879

Rukopisové Zelenohorský a Kralodvorský.
Titulní list
Úvod. I-IX
Rukopis Zelenohorský.
A.  Nález o právu rodovém. 3
B.  Libušin soud. 3-7
Rukopis Kralodvorský.
A.  O velikém pobití.
(Boje s Karlem Velikým.)
11-20
B.  O vícestvě nad Vlaslavem.
(Boj Ctmira s Vlaslavem.)
20-29
C.  O pobití Polanóv i vyhnání jich.
(Dobytí Prahy L. 1004.)
29-31
D.  O pobití Sasíkóv. 32-34
E.  O velikých bojech křesťan s Tatary.
(Boje s Tatary L. 1421.)
35-45
F.  O slavném sědání.
(Cvičné souboje koňmo.)
46-50
G.  Písně.
1.  Zbyhoň. 51-53
2.  Kytice. 53-54
3.  Jahody. 54-56
4.  Jelen. 56-57
5.  Růže. 57-58
6.  Žežhulice. 58
7.  Opuštěná. 59
8.  Skřivánek. 59-60
Přehled obsahu. 61


Rukopisové Zelenohorský a Kralodvorský. Staročeským textem vydal Josef Jireček. V Praze 1879. Nákladem Frant. Řivnáče. Knihtiskárna J. Otto v Praze. Formát 15 x 10 cm. Počet stran IX+61.

Knihovna Národního muzea  [sign. 66 H 247]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná