Rukopis Zelenohorský a Kralodvorský
s úvodem a výkladem ku potřebě školní i soukromé vydal Fr. Vymazal.
Brno 1879.

Rukopis Zelenohorský a Kralodvorský
  strana
Titulní list. 1
Úvod. 3 až 10
Rukopis Zelenohorský.
I. Sněm. 11 až 12
II. Libušin soud. 13 až 22
Rukopis Kralodvorský.
I. Záboj a Slavoj. 23 až 39
II. Čestmír a Vlaslav. 40 až 52
III. Jelen. 53 až 54
IV. Zbyhoň. 55 až 57
V. Oldřich a Boleslav. 58 až 63
VI. Beneš Heřmanóv. 64 až 67
VII. Ludiše a Lubor. 68 až 73
VIII. Jaroslav. 74 až 92
IX. Róže. 93 až 94
X. Kytice. 95
XI. Jahody. 96 až 98
XII. Zezhulice. 98
XIII. Opuštěná. 99
XIV. Skřivánek. 100
Přídavky.
Dalimil o Libuši. 101 až 102
Dalimil o Čestmíru a Vlaslavu. 102 až 106
Dalimil o dobytí Prahy na Polanech. 106 až 107
Dalimil o vpádu tatarském. 107 až 108
Dalimil o uvedení turnajův do Čech. 108 až 109
Věrný přepis Jelena. 110
Goethova Kytice.  Die Sträusschen. 111
Obsah. 112


Rukopis Zelenohorský a Kralodvorský
s úvodem a výkladem ku potřebě školní i soukromé vydal Fr. Vymazal. V Brně, 1879. Nákladem knihkupectví Karla Winklera. Tiskem c. k. dvorní tiskárny Bedřicha Winikera. Formát 21 x 13,5 cm. Počet stran 112.
©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná