Šest písní
z Rukopisu Králodvorského

s průvodem piana složil Karel Bendl.
1883

Šest písní
z Rukopisu Králodvorského.
Sešit I.
  1. Zezhulice. 3 až 5
  2. Kytice. 6 až 11
  3. Opuščená. 12 až 14
Sešit II.
  4. Jahody. 3 až 9
  5. Róže. 10 až 13
  6. Skřivánek. 14 až 17

Poznámka:
Karel Bendl komponoval písně RK v roce 1875 a věnoval je:  Svému příteli Dru. Karlu Pippichovi.
Datum vydání tiskem (1883) není nikde uveden.


Šest písní z Rukopisu Králodvorského
s průvodem piana složil Karel Bendl. Sešit I. (Zezhulice, Kytice, Opuščená). Sešit II. (Jahody, Róže, Skřivánek). V Praze. Nakladatel Fr. A. Urbánek, knihkupec. První český závod hudební. Ryli a tiskli Engelmann & Mühlberg v Lipsku. Formát 28,5 x 20 cm. Počet stran 14+17.

Knihovna Čsl. rukopisné společnosti v Praze  [sign. 152 a 153]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná