RUKOPISY
KRÁLOVODVORSKÝ  A  ZELENOHORSKÝ.
1886

RUKOPISY
KRÁLOVODVORSKÝ  A  ZELENOHORSKÝ
  strana
Titulní list.
Připomínka. 1 až 2
Rukopis Královodvorský.
Snímky fotografické RK. 3 až 28
(Jaromír a Boleslav.) 29 až 31
(Beneš Heřmanóv.) 31 až 34
(Jaroslav.) 34 až 43
(Čstimír a Vlaslav.) 44 až 52
(Ludiše a Lubor.) 52 až 57
(Záboj a Slavoj.) 57 až 65
(Zbyhoň.) 66 až 68
(Kytice.) 68
(Jahody.) 69 až 70
(Jelen.) 70 až 71
(Róže.) 72
(Žezhulice.) 72 až 73
(Opuštěná.) 73
(Skřivánek.) 74
(Zlomek písně.) 74
Rukopis Zelenohorský.
(Sněm.) 77
(Libušin soud.) 77 až 81
Slovníček. 83 až 93
Obsah. 94
Dodatky a opravy. 95 až 96

Poznámka:
V Prusíkově vydání jsou fotografie RK (ve formátu 8 x 5 cm). Nadpisy jednotlivých básní jsou v závorkách, nenacházejí se v rukopise, ale kvůli lepšímu přehledu je ponechal po způsobě Hankově. Tučné číslo na okraji textu značí stránku pergamenu.
Ukázka:

5     ...........sě v črn les
6     Udeřichu rány bubni hromné,
7     Sasóm pleniucím.
8     otpravi sě poznat mravóv cuzíech.
9     Vzradova sě množstvíe všeho ľuda,   atd.
RUKOPISY KRÁLOVODVORSKÝ A ZELENOHORSKÝ.
Dle originálův kriticky upravil Frant. Xav. Prusík, profesor c. k. akad. gymn. Pražského. V Praze 1886. Knihtiskárna - F. Šimáček - Nakladatelstvo. Formát 15 x 10 cm. Počet stran (2)+96.

Knihovna České společnosti rukopisné v Praze  [sign. 408]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná