Sixteen Songs.
Composed by Antonín Dvořák.
1887

Sixteen Songs.
Six Songs   (Op. 17)
The Nosegay.
Das Sträusschen.
25-31
The Rose.
Die Rose.
32-35
The Cuckoo.
Der Kukuk.
36-39
The Lark.
Die Lerche.
40-45
The Forsaken.
Die Verlassene.
46-49
The Strawberries.
Die Erdbeeren.
50-57

Poznámka:
Anglické vydání Písní z RK od Antonína Dvořáka, do angličtiny přeložil Rev. Dr. Troutbeck. Překladatel německé verze není uveden. U prvních čtyř písní (v exempláři MLP) je rukou dopsán český text nad notovou linkou (asi od Dr. Jos. Theurera), který věnoval tento exemplář Městské knihovně.


Sixteen Songs with pianoforte accompaniment. Composed by Antonín Dvořák. The English Version by the Rev. Dr. Troutbeck. Novell & Company London 1887. Formát 27,5 x 19 cm. Počet stran 75.

Městská knihovna v Praze - hudební oddělení  [sign. Vz 91699]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná