ThDr. Karel Eichler
Poutní místa a milostivé obrazy
na Moravě a v rak. Slezsku.

1888

Ze století XIII. počátek svůj odvozují:

15. Divotvorná Matka Boží
na posvátném Hostýně.


                         Ve vlasti, kde Olomúc vévodí,
                         jesti tamo hora nevysoká,
                         nevysoká, Hostýn její jméno:
                         matka Boží divy tamo tvoří. - -

                         "- a v povodni Tatarů těch lítých,
                         kolébal se voj křesťanů středem,
                         úsilno se drali tamo k chlumku,
                         na němž máti Boží divy tvoří".
I. Úvod.
Svatá hora Hostýn, světoznámá chlouba vlasti naší, vypíná se jako výběžek Karpatského pohoří do výše 732 metrů nad mořem a vévodí bohatým krajům protékaným řekou Moravou. Skoro polovice drahé naší vlasti Moravěnky leží u její nohou, holdujíc jí. Daleko široko pozírati lze s temene jejího. Zde pšeničná Hana, tam žitné Slovensko. ... ... ...

V. Mongoli na Moravě.
Po pádu Slezska Václav I., král český, jenž se vrátil, když Mongoli uprchli, činil všemožné přípravy k odvrácení zkázonosné návštěvy nezvaných hostí. Kázal zatarasiti průchody v horách krkonošských a opevniti co nejrychleji Prahu a jiná města a hrady v Čechách, při které práci všechny třídy obyvatelstva a to i kněží a řeholníci zaměstnáni byli. Také obrátil se písemně k západním knížatům Evropským, aby v nebezpečí pomoci mu poskytli. ... ... ...

     Ajta rozmnoži se vrahů množství,
     jak se množí večerní tma v jeseň,
     a v povodni Tatarů těch lítých,
     kolébal se voj křesťanů středem,
     úsilno se drali tamo k chlumku,
     na němž máti Boží divy tvoří.
     "Vzhůru, bratří, vzhůru!" volal Vneslav,
     udeřil svým mečem v štít stříbrný,
     a korouhví nad hlavou výš točil. 
Poznámka:
Autor textu K. Eichler použil v kapitole Mongoli na Moravě ukázku z básně Jaroslav Rukopisu královédvorského (verš 120 až 236); do nové češtiny přeložil M. Blažek.


Poutní místa a milostivé obrazy na Moravě a v rakouském Slezsku.
Část dějepravnou a popisnou sestavil Karel Eichler, farář ve Veverské Bítýšce. Díl první. - Část druhá. Nákladem "Dědictví ss. Cyrila a Metoděje" na rok 1888. V Brně 1888. V komisi Karla Winikera v Brně, Bedřicha Grosse v Olomouci a Frant. Řivnáče v Praze. Tiskem Moravské akc. kněhtiskárny v Brně.

Moravská zemská knihovna v Brně - Kramerius   [sign. 54 K 39284]


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná