RUKOPIS
ZELENOHORSKÝ  A  KRÁLOVÉDVORSKÝ.

Ilustroval Mikuláš Aleš.
1889

RUKOPIS
ZELENOHORSKÝ  A  KRÁLOVÉDVORSKÝ.
Titulní list.
Vstup. VII-VIII
K našim vyobrazením. IX-X
Rukopis Zelenohorský.
K našim chemigrafickým snímkům RZ. XIII
Pohled na rukopis. XIV-XVIII
Sněm. 1
Libušin súd. 5-15
Rukopis Královédvorský.
Chemigrafické snímky RK. 18-24
Oldřich i Boleslav. 25-32
Beneš Hermanóv. 33-40
Jaroslav. 41-66
Čestmír i Vlaslav. 67-89
Ludiše i Lubor. 91-103
Záboj, Slavoj i Luděk. 105-128
P í s n ě:
Zbyhoň. 130-137
Kytice. 139-140
Jahody. 141-145
Jelen. 147-151
Róže. 153-154
Zezhulice. 155-156
Opuščěná. 157
Skřivánek. 159-160
Poznámky:
  O nalezení RZ a RK.
  Osudy obou památek.
161-175
Slovníček. 176
Obsah. 177
Opravy. 177

Poznámka:
Nikde není uveden rok vydání (1889). Nejdříve vyšly dva sešity (1886), ale po zdrcující kritice od Julia Grégra v Národních Listech bylo další vydávání pozastaveno. V této době rozpoutal T. G. Masaryk tzv. rukopisný spor.


RUKOPIS ZELENOHORSKÝ A KRÁLOVÉDVORSKÝ.
Skvostné obrázkové vydání. Ilustroval Mikuláš Aleš. Slovní část podává František Zákrejs. V Praze (1889). Tisk, papír a náklad knihtiskárny Aloise Wiesnera. Formát 34 x 25 cm. Počet stran XVIII+177.


©  Jaroslav Gagan
©  Česká společnost rukopisná